Forskningsprofil

Siden midten af 1990’erne har vi på Esbjerg Kunstmuseum eksperimenteret med at finde helt nye veje inden for formidlingen af moderne kunst. Samtidig har vi iværksat forskning i, hvad publikum oplever på et kunstmuseum.

Når vi har valgt at forske inden for dette særlige interessefelt, hænger det sammen med, at vi med basis i semiotikken ser det som vores væsentligste opgave at give vores gæster æstetiske oplevelser. For os at se er det i selve mødet med værkerne, at betydninger og æstetiske oplevelser opstår. Derfor bestræber vi os bestandig på at skabe de bedste betingelser for, at værkerne kan åbne sig for vores gæster og gæsterne for værkerne.

Forskningsprogrammet i publikums oplevelser og i museets formidlingsarbejde er et omfattende forskningsfelt, som danner selve fundamentet for museets virksomhed og er fuldstændig integreret i museets formidlingsmæssige arbejde. Således kan resultaterne af hvert enkelt forskningsprojekt efterfølgende blive direkte omsat i udstillinger eller nye formidlingstiltag. Og omvendt, kan nye formidlingstiltag blive genstand for forskningsbaserede undersøgelser.

Samtlige projekter er gennemført sammen med forskningspsykolog, dr. phil. Bjarne Sode Funch, der under vores samarbejde har fået en doktorgrad på sin disputats om kunstoplevelsens psykologi (The Psychology of Art Appreciation, Museum Tusculanum Press, 1997).

Siden 2003 har følgende eksterne forskere været associeret projekterne: Per Aage Brandt, professor dr.phil., Mikkel Bogh, ph.d., direktør for Statens Museum for Kunst, Rune Gade, ph.d., lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, Kirsten Langkilde, professor, rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Anders Troelsen, professor ved Arkitektskolen Aarhus.

Forskningsprogram

Læs om museets forskningsprogram og uddrag af museets arbejdsplaner.

Udstillings- og forskningsprojekter

På Esbjerg Kunstmuseum har vi siden midten af 1990’erne konsekvent forsøgt at udfordre gængse og naturaliserede forsknings-, formidlings- og udstillingsformater i museumsverdenen ud fra en grundlæggende forestilling om, at et kunstmuseum skal bestræbe sig på at give hver enkelt museumsgæst mulighed for at opleve noget personligt essentielt i mødet med kunsten. Noget, der får betydning for den enkeltes liv.

I museets udstillingspraksis har der derfor generelt været fokus på det performative aspekt, dvs. spørgsmålet om, hvad en udstilling gør. Vi arbejder således bevidst med udstillingen som et rumligt medium, hvor den besøgende kan få det optimale ud af at opleve udstillingen med hele sin sansende krop sammen med den bagage af viden, livserfaringer og erindringer, som man altid har med sig. Netop denne personlige balast er i museets optik det væsentligste, man har brug for i mødet med kunsten.

Alle projekter er gennemført i samarbejde med seniorforsker Bjarne Sode Funch og i mange tilfælde med flere eksterne forskere, der projektansættes på museet. Gennem denne kompetencetilførsel bringes forskellige ekspertiser sammen i en fælles bestræbelse på at udvikle det grundlæggende paradigme for kunstudstillingen og dermed for kunstmuseet som institution.

Projekterne har overordnet set haft fokus på flg. spørgsmål:

  • hvordan kan man gentænke selve præsentationen af billedkunst inden for museets eksisterende rammer?
  • hvordan kan erfaringer fra hverdagen, der traditionelt er forbeholdt andre faglige discipliner end den kunsthistoriske, bruges til at udvikle den kunstmuseale praksis?
  • hvordan kan man skabe betingelser for en kunstoplevelse, der vækker et personligt engagement hos beskueren og fremmer kunstværkets relation til den enkeltes livsverden?

Wunderkammer

2018-

Wunderkammer er et udstillings- og forskningsprojekt, som Esbjerg Kunstmuseum modtog Udstillingsprisen Vision for i 2017. Med prisen honorerer Bikubenfonden en visionær idé, som kan “skabe rum for nytænkning af udstillings- formater med kunsten i centrum”, og som modtageren bagefter har mulighed for at realisere.

Kunst i kontekst

2007 – 2014

Kunst i kontekst er titlen på et omfattende udstillings- og forskningsprojekt over flere år, fra 2007 til 2014, om kuratering og oplevelse af billedkunst i forskellige videnskabelige perspektiver.

4.A –
mellem musik og billedkunst

2006-10

I skoleåret 2006-07 adopterede Esbjerg Kunstmuseum en 4. klasse i et nyskabende samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole

Værk og tema

18. juni – 12. september 2005

Med Værk og Tema afsluttede vi anden del af museets udstillingsmetodiske forskningsprojekt, som vi havde indledt med projekt Værk i Kontekst for at undersøge en række kunsthistoriske og tematiske udstillingsprincippers betydning for publikums oplevelser.

Værk i kontekst

7. maj – 15. august 2004

Museernes formidlingsmæssige kernefunktion, udstillingen, var for første gang genstand for forskning i projektet Værk i Kontekst. I én og samme udstilling blev Asger Jorns maleri Lykkens Have præsenteret i hele fem forskellige kontekster. Formålet var at undersøge en række kunsthistoriske udstillingsprincippers betydning for publikums oplevelser.

Mellem musik og billedkunst

2003

I projekt Mellem musik og billedkunst undersøgte vi, hvad der sker, når museumsgæster får mulighed for at give udtryk for deres oplevelser med billedkunst gennem musik.

Forestillinger 2002

4. maj – 28. juni 2002

Projekt Forestillinger 2002 havde til formål at undersøge, hvilken betydning introduktionen til et kunstværk har for publikums kunstoplevelse.

Forestillinger 2001

30. juni – 29. juli 2001

Forestillinger 2001 var et pilotprojekt, der for første gang eksperimenterede med forskellige introduktioner til et kunstværk.

Forskning i formidling

2000

I år 2000 gennemførte vi en kvalitativ vurdering af formidlingsinitiativerne på Esbjerg Kunstmuseum m.h.p. dels at præcisere og beskrive initiativernes pædagogiske potentialer, dels at udvikle en museumsformidling, der integrerer museumsgæsternes færdigheder og personlige erfaringer i deres omgang med billedkunsten.

Publikumsreaktioner på samtidskunst

1998 – 1999

Det er almindeligt kendt, at vi har tendens til at afvise vores egen tids kunst. Selv om eksempler fra historien og vor egen tid viser, at der er tale om et gentagende fænomen, ved vi kun ganske lidt om, hvorfor ny kunst vækker modstand.

Kunstmuseet i samarbejde med skoler

1995 – 1996

Hvordan kan kunstmuseet bidrage kvalitativt til folkeskolens billedkunstundervisning?

Forskningspublikationer

Listen nedenfor indeholder både fagfællebedømte forskningsartikler samt udgivelser og formidlingstekster om museets forskning.

Finsen, Christiane og Inge Merete Kjeldgaard (red.) (2021). Wunderkammer 3 – DNArt. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum. Bookletten kan købes i museumsbutikken.

Højsgaard, Mette (2020). “Richard Mortensens Esto es malo (Dette er ondt) – empati og engagement”. Inge Merete Kjeldgaard (red.). Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum. Bookletten kan købes i museumsbutikken.

Finsen, Christiane og Inge Merete Kjeldgaard (red.) (2019). Wunderkammer 2 – mirabilia. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum. Bookletten kan købes i museumsbutikken.

Finsen, Christiane (2019). “Betragter, værk, verden: Museumsformidling mellem underholdning og ny erkendelse”. Nordisk Museologi 2019, 1, 65-81.

Finsen, Christiane og Inge Merete Kjeldgaard (red.) (2018). Wunderkammer 1 – flydende form. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum. Bookletten kan købes i museumsbutikken.

Finsen, Christiane og Inge Merete Kjeldgaard (2017). “Bastard – det kunstneriske blik”. In Claus Carstensen (red.). Shibboleth. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum, 13-29 (indeholder også en tekst af Anne Gregersen). Bogen kan købes i museumsbutikken.

Finsen, Christiane, Inge Merete Kjeldgaard og Anne Gregersen (2017). “English summary”. In Claus Carstensen (red.). Shibboleth. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum, 30. Bogen kan købes i museumsbutikken.

Kjeldgaard, Inge Merete (2017). ”Kunst i kontekst – på vej mod en ny museumstype”. Quadratura. Skrifter i dansk kunsthistorie 5.

Finsen, Christiane (2017). “Kunst i kontekst – mellem institution og livspraksis”. Quadratura. Skrifter i dansk kunsthistorie 6.

Finsen, Christiane (2016). ”Helt konkret – mellem kunstnerisk idealisme og politisk realisme”. In Lise Jeppesen (red.). Idealer. Konkret kunst dengang og nu. Randers: Randers Kunstmuseums Forlag, 50-69 (indeholder også tekster af Mette Højsgaard og Jens Tang Kristensen). Kataloget kan købes i museumsbutikken.

Gottlieb, Lennart (2013). ”Langeliniebilledet – om Edvard Weies På Langelinie (1923) ”. In Inge Merete Kjeldgaard (red.). Mellem virkelighed og utopi. Edvard Weies Langelinie i nyt perspektiv. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum (indeholder også en række mindre tekster af Christiane Finsen) e-pub.

Kjeldgaard, Inge Merete (red.) (2013). What am I doing here? Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum (indeholder også interviews med Nina Saunders og Ernesto Spinelli ved Bjarne Sode Funch). Kataloget kan købes i museumsbutikken.

Funch, Bjarne Sode, Louise Lidang Krøyer, Elisabeth Wildt og Tone Roald (2012). “Long-term effect of aesthetic education on visual awareness”. Journal of Aesthetic Education 46, no. 4, 96-108.

Funch, Bjarne Sode (2012). ”Kunstens græsrødder – på vej mod nye udstillingsprincipper”. Danske museer 4, 2012, 22-24.

Kull, Kalevi og Ekaterina Velmezova (2011). ”Biosemiotics in a Gallery”. Biosemiotics 5(3), Dec. 2012.

Kjeldgaard, Inge Merete og Morten Skriver (2011). Livstegn. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum (indeholder også tekster af Jesper Hoffmeyer, Morten Skriver, Kalevi Kull og Frederik Stjernfelt). Kataloget kan købes i museumsbutikken.

Funch, Bjarne Sode, Louise Lidang Krøyer, Tone Roald, Elisabeth Wildt og Birgitte Ørom (2009). ”Børn i nærkontakt med kunst”. Billedpædagogisk tidsskrift nr. 3, 2009, 4-10.

Brandt, Per Aage, Claus Carstensen, Bjarne Sode Funch og Inge Merete Kjeldgaard (red.) (2008). The Map is not the Territory. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum (indeholder også tekster og artikler af Per Aage Brandt, Claus Carstensen, Terry Atkinson, Ferdinand Ahm Krag, Joachim Koester, Christian Vind, Ana Margarida Abrantes, Nicholas Davis, Yanna Popova, Mario De Caro and Stephen L. White og Frederik Stjernfelt). Kataloget kan købes i museumsbutikken.

Götke, Povl, Per Bak Jensen Bjarne Sode Funch og Inge Merete Kjeldgaard (red.) (2007). Ansigt. Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum. Kataloget kan købes i museumsbutikken.

Kjeldgaard, Inge Merete (2005). “Værk i kontekst” (kort introduktion). I A.H. Larsen og B. Ingemann (red.). Ny dansk museologi. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 135-140.

Funch, Bjarne Sode (2004). “Introducing People to Art: A Study on the Influence of Art Introductions ”. Journal of Visual Art Practice vol. 3, 1, 2004, 47-60.

Funch, Bjarne Sode(2004). ”Mellem musik og billedkunst”. Passepartout 23, 2004, 135-153.

Guldberg, Martin (2004). ”Syng et maleri”. Passepartout 23, 2004, 130-134.

Kjeldgaard, Inge Merete  (2004). “Æstetisk krydsfelt”. Passepartout 23, 2004, 123-129.

Kjeldgaard, Inge Merete (2004). ”Mellem musik og billedkunst”. Mark og Montre 2004, 29-34.

Funch, Bjarne Sode (2003). “Den fænomenologiske metode i museologisk forskning”. Nordisk museologi 2003, 1, 17-38.

Funch, Bjarne Sode (2000). “Tipos de Apreciação Artística e sua Aplicação na Educação de Museu”. In João Pedro Fróis (red.). Educação Estética e Artística; Abordagens transdisciplinares. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 109-125.

Funch, Bjarne Sode (2001). “Hvorfor ser vi på billedkunst”. Nordisk museologi 2000,1, 87-96.

Funch, Bjarne Sode (1999). “Synsoplevelse og billedkunst: En eksistentiel-fænomenologisk model”. Bulletinen, nr. 27, 1999, 8-13

Kjeldgaard, Inge Merete (1999). ”Æstetiske oplevelser for alle”. I Hanne Lundgreen Nielsen, Mette Jørgensen og Mette Lise Illemann (red.). Formidling af kunst til børn og unge. Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder 1999, pp. 11-13.

Erhardt, Birgitte (1998). ”Skal det virkelig være kunst”. Humaniora 1998, #1.

Funch, Bjarne Sode (1997). “The Art Museum in Partnership with Schools”. Museum International 1997, no.194, 38-41.

Funch, B.S. (1997). “Billedkunst i psykologisk belysning”. Psyke & Logos 18, 1997, 132-147.