Værk i kontekst

7. maj – 15. august 2004

Museernes formidlingsmæssige kernefunktion, udstillingen, var for første gang genstand for forskning i projektet Værk i Kontekst. I én og samme udstilling blev Asger Jorns maleri Lykkens Have præsenteret i hele fem forskellige kontekster. Formålet var at undersøge en række kunsthistoriske udstillingsprincippers betydning for publikums oplevelser.

Placeret på en drejescene i midten af museets udstillingssal blev malerier med faste, korte intervaller flyttet fra én sammenhæng til en anden. I en monografisk præsentation blev Lykkens Have præsenteret sammen med et udvalg af Jorns egne værker, der var ophængt kronologisk med vægt på udviklingen i hans oeuvre. Herfra drejede Asger Jorns maleri videre til en stilorienteret præsentation, der viste Lykkens Have sammen med et antal værker af COBRA-gruppens medlemmer.

I en dialogbaseret præsentation dukkede Asger Jorns maleri op blandt værker af kunstnere fra andre retninger og perioder. Her skabte hvert værk en ny kontekst til Jorns maleri. Og endelig blev Asger Jorns maleri udstillet helt alene i en ét-billed-præsentation. Her kunne publikum også vælge at lytte til et stykke musik, der var komponeret specielt til Lykkens have. Således kunne museets gæster opleve, hvilken indflydelse iscenesættelsen og forskellige udstillingsprincipper kan have for oplevelsen af et kunstværk.

Værk og Tema satte året efter fokus på temaudstillingen som genre med samme maleri af Asger Jorn i centrum. I løbet af udstillingsperioderne blev der gennemført kvalitative interviews af besøgende på museet, og blandt de interviewede var der én tankevækkende bemærkning, der gentog sig. De færreste havde tidligere bemærket, at udstillinger er resultater af til- og fravalg, og at omgivelserne har så stor indflydelse på et værk.

Data fra de to projekter viser, at oplevelsen af et kunstværk er stærkt påvirket af den kontekst, som værket præsenteres i. Derfor er det en væsentlig udfordring for kunstmuseerne at præsentere værkerne på en måde, der fremmer værkets relation til betragterens livsverden.

Projektet blev gennemført i samarbejde med forskningspsykolog, dr. Phil. Bjarne Sode Funch. Flg. forskere var associerede: Professor i museologi Eilean Hooper-Greenhill (University of Leicester), lektor i kunstvidenskab Anders Troelsen (Aarhus Universitet) og lektor i kunstvidenskab Rune Gade (Københavns Universitet).

I begge projekter var forskning i publikums oplevelser integreret.