Værk og tema

18. juni – 12. september 2005

Med Værk og Tema afsluttede vi anden del af museets udstillingsmetodiske forskningsprojekt, som vi havde indledt med projekt Værk i Kontekst for at undersøge en række kunsthistoriske og tematiske udstillingsprincippers betydning for publikums oplevelser.

Værk og Tema satte fokus på temaudstillingen som genre. Placeret på en drejescene midt i udstillingssalen indgik Asger Jorns maleri Lykkens Have (1947) i hele fire forskellige tematiske sammenhænge i én og samme udstilling.

Udstillingens fire scenarier fokuserede på hver sin måde på forestillinger om Paradis. I én scene blev Jorns værk udstillet sammen med et udvalg af kristne paradisskildringer fra kunstens historie. I en anden sammen med værker, der forholder sig til ideen om, at en tilbagevenden til det oprindelige kan være med til at skabe et bedre samfund i nutiden. I en tredje blev Lykkens Have vist sammen med reklamer og forskellige billeder fra den visuelle kultur. Og i den sidste scene blev maleriet udstillet alene. Her blev gæsten opfordret til at fremkalde sit eget personlige billede af Paradis.

Med projekterne Værk og Tema og Værk i Kontekst satte vi for første gang fokus på selve udstillingen som medium med samme maleri af Asger Jorn i centrum. I løbet af udstillingsperioderne gennemførte vi kvalitative interviews af museets gæster. Disse data peger bl.a. på, at oplevelsen af et kunstværk er stærkt påvirket af den kontekst, som værket præsenteres i. Derfor er det en væsentlig udfordring for kunstmuseerne at præsentere værkerne på en måde, der fremmer værkets relation til betragterens livsverden.

I begge projekter var forskning i publikums oplevelser integreret.

Projekterne blev gennemført i samarbejde med forskningspsykolog, dr. Phil. Bjarne Sode Funch. Flg. forskere var associerede: Professor i museologi Eilean Hooper-Greenhill (University of Leicester) og lektorer i kunstvidenskab Anders Troelsen (Aarhus Universitet) og Rune Gade (Københavns Universitet).