Kunst i kontekst, 2007 – 2014

Kunst i kontekst er titlen på et omfattende udstillings- og forskningsprojekt over flere år, fra 2007 til 2014, om kuratering og oplevelse af billedkunst i forskellige videnskabelige perspektiver.

Kunstudstillinger præsenterer i almindelighed billedkunst i et kunsthistorisk, kunstvidenskabeligt eller tematisk perspektiv. Med projekt Kunst i kontekst undersøger vi i fire delprojekter, hvordan publikum modtager kunst, når den i stedet bliver præsenteret med rod i forskellige videnskabelige områder, som billedkunsten har været nært forbundet med gennem kunsthistorien.

Men i modsætning til kunstvidenskaben dækker disse videnskaber hver især områder, som vi alle har erfaringer med. Kunsten vil således i dette projekt blive præsenteret i sammenhænge, der refererer direkte til publikums hverdagsliv.

I perioden 2007-2014 kurateres fire udstillinger af hver sin markante kuratorduo, bestående af en billedkunstner og en videnskabelig forsker. Sammen med denne duo vil museets udvidede forskerteam efterfølgende undersøge både denne særlige kurateringsproces og museumsgæsternes oplevelser af resultatet. Hvad betyder det fx, at kunsten på denne forskningsbaserede kompetente vis præsenteres i sammenhænge, som museets gæster i forvejen er fortrolige med?

Projektet repræsenterer et forskningssamarbejde, som er enestående ved at bringe kunstnerisk, videnskabelig og museologisk ekspertise sammen i en fælles bestræbelse på at udvikle kunstudstillingen og dermed kunstmuseet som institution. Projektets grundidé er netop at skabe betingelser for, at museets gæster kan få æstetiske oplevelser, der får afgørende betydning for deres liv.

I den første udstilling, An sigt (2007), blev kunst forenet med religion, i den anden med sprog og tænkning, The Map is not the Territory (2008) og i den tredje med naturens elementer, Livstegn (2011/12). I den sidste udstilling blev kunsten forenet med eksistensens grundvilkår i What Am I Doing Here? (2013/2014)