Forskning i formidling

2000

I år 2000 gennemførte vi en kvalitativ vurdering af formidlingsinitiativerne på Esbjerg Kunstmuseum m.h.p. dels at præcisere og beskrive initiativernes pædagogiske potentialer, dels at udvikle en museumsformidling, der integrerer museumsgæsternes færdigheder og personlige erfaringer i deres omgang med billedkunsten.

Vi tog udgangspunkt i udstillingen Med sjette sans, hvor vi satte fokus på kunstoplevelsen som en personlig sag bl.a. ved at integrere museets eksperimenterende formidlingsformer i selve præsentationen af museets samling. Ud fra den betragtning at der er stor forskel på at vide noget om et værk og virkelig opleve det, bestræbte vi os i denne særlige udstillingsform på at skabe betingelser for, at et møde mellem gæst og værk kunne finde sted.

Skeel og Skrivers duftinstallation, Wittgensteins Have kræver i særlig grad aktiv deltagelse af publikum. Her sker der ingenting, hvis ikke man lader duftene fremkalde personlige billeder. Men ud over at skulle forholde sig til duftinstallationen blev publikum i denne præsentation samtidig opfordret til at lade deres associationer føre dem videre til et værk i samlingen.

Til udstillingen havde museet selv udviklet en lydinstallation i samarbejde med Fredrik Søegaard fra Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole. Her kunne lydene, ligesom duftene, både være billede- og stemningsskabende. Desuden kunne de lede gæsterne videre til værker i samlingen.

I installationen Lad hænderne se kunne museets gæster få direkte føling med moderne skulptur. Oplevelserne blev efterfulgt af en øjenåbner – en skulpturudstilling i stor skala.

I udstillingen indgik også et rum for kontemplation, hvor man uforstyrret kunne opleve ét billede, Per Bak Jensens Ørn. I den samtidige præsentation af samlingen blev værkerne præsenteret  i dialog med hinanden således, at ligheder og forskelle trådte frem gennem deres indbyrdes samspil og modspil. Denne dialog kunne man selv opsøge ved at følge diskrete pejlemærker i gulvet, som foreslog forskellige blikretninger. I dialog blev ledsaget af museets formidlingstiltag Ind-i-kunsten.