OPBRUD. Hamborg-kunst fra 1920’erne og 30’erne

23. marts – 1. september 2024

Kunst fra mellemkrigstidens Tyskland har gennem de senere år været genstand for fornyet interesse, og oftest er det Berlin og metropolens avantgarde, som får opmærksomhed. Men hvordan slog de nye ideer og eksperimenter igennem i provinsen? Og hvilke paralleller kan der trækkes dels til politiske og samfundsmæssige forhold, dels til spørgsmål om centrum kontra periferi i dag?

Sammenhænge

23. marts – 1. september 2024. Fernisering: 22/3 kl. 17.30

Hvordan kommer nye værker ind i samlingen? Hvordan ved et museum, hvad der skal indkøbes? Og hvor kommer ideerne fra?

Det er spørgsmål, vi ofte bliver stillet, og som vi med den aktuelle udstilling forsøger at levere nogle konkrete svar på. Udstillingen Sammenhænge præsenterer således et udvalg af de værker, museet har erhvervet inden for de seneste ti år.

Kontrapunkt

– samlingen i perspektiv

Juni 2020 –

Titlen til denne præsentation af samlingen er hentet i musikkens verden, hvor den kontrapunktiske teknik består i at føje en eller flere modstemmer (kontrapunkter) til en melodi.