Kunstmuseet i samarbejde med skoler

1995-96

Hvordan kan kunstmuseet bidrage kvalitativt til folkeskolens billedkunstundervisning? Det satte vi os for at undersøge i et tværfagligt forskningsprojekt, der blev gennemført samtidig med at museet adopterede en 3. klasse fra Bakkeskolen hele skoleåret. Klassen blev undervist på museet en dag om ugen i billedkunst, musik, natur og teknik som ét fag.

Kunstmuseernes formidlingspraksis over for folkeskolen blev med indførelsen af faget billedkunst mere central end nogensinde tidligere, fordi kunstmuseet ofte er det eneste sted, folkeskolens elever kan betragte originale kunstværker af høj kvalitet. For at sikre en konstruktiv udvikling af dette formidlingsarbejde var det projektets formål at definere dette arbejdes kvalitative grundlag. Med udgangspunkt i en analyse af de aktuelle vilkår ville vi fastlægge principperne for en formidlingspraksis, der svarer til kunstpsykologien og kunstpædagogikkens iagttagelser og teorier om menneskets æstetiske udvikling.

Projektet var det første i en række forskningsprojekter, Esbjerg Kunstmuseum gennemfører med henblik på at definere det kvalitative grundlag i kunstmuseets forskellige funktionsområder. Det blev gennemført med afsæt i museets lærernetværk og i samarbejde med forskningspsykolog Bjarne Sode Funch.

Læs mere om forskningsresultaterne i artiklen The art museum in partnership with schools i Museum International no. 2, april – june 1997