Samlingens profil

Esbjerg Kunstmuseum rummer en af landets fornemste samlinger af moderne dansk og international  kunst fra o. 1900  til i dag.

Samlingen repræsenterer stort set en ligelig fordeling mellem de to hovedretninger, der strukturelt set kan siges at kendetegne det 20. århundredes kunst: den realistisk-forestillende og den formfornyende abstrakte. Samtidig repræsenterer den modernismens markante hovedpositioner og de efterfølgende tendenser i forlængelse af disse positioner, som kunstnere endnu i dag arbejder videre i forlængelse af – herunder især den konstruktive, konkrete og konceptuelle tradition, den surrealistiske, dadaistiske og ekspressionistiske samt kunst, der forholder sig til perceptionens grundvilkår. Den konkrete retning og kunst, skabt i forlængelse af den konstruktivistiske tradition, fremtræder særlig markant i museets samling.

Historisk set er værker ofte kommet ind i samlingen som nyskabte. Eksempelvis var kunstmuseet i Esbjerg det første, der erhvervede et maleri af Svend Wiig Hansen – samme år, som det blev malet (1958). Sådan foregår det stadigvæk. Vi erhvervede for eksempel Ann Lislegaards Bellona fra Venedig Biennalen i 2015, Tomas Saracenos installation fra samme i 2009 og på et tidligt tidspunkt værker og installationer af Olafur Eliasson.

Det er således også forholdsvis almindeligt, at vi indlemmer værker i samlingen i forlængelse af afholdte særudstillinger, herunder separatudstillinger, som det skete i forbindelse med Jytte Høys udstilling Side by Side eller Wunderkammer 2: Mirabilia, hvor bl.a. Mark Dions installation Natural Sciences kom ind i samlingen. Ofte lader vi også kunstnere skabe værker direkte til samlingen bl.a. i forbindelse med særudstillinger og lignende projekter på museet. Sådan blev bl.a. Tobias Rehbergers installation Infections skabt til udstillingsprojektet Colour me in i 2014 og efterfølgende erhvervet til samlingen.

De fleste indkøb foretages med generøs støtte fra danske fonde, uden hvilke det slet ikke ville være muligt at have så markante værker at præsentere, arbejde med og låne ud.

Se et udvalg af museets nyerhvervelser og hovedværker i samlingen her.

Samlingen i perspektiv

I de skiftende præsentationer af museets samling bestræber vi os bestandig på at vise nye perspektiver på den moderne kunst ved stadig at etablere nye dialoger mellem værkerne.
Et kunstværk har så stort et overskud af betydning, at det så at sige vokser i dialog med andre kunstværker. Så et værk, der måske ellers har hængt anonymt i rækken af kunstværker, kan i en ny og meningsfuld dialog med andre værker pludselig åbne sig for os.

Se tidligere udstillinger her.

Åbne magasiner

Esbjerg Kunstmuseum har gjort sin malerisamling tilgængelig for publikum i museets unikke, åbne magasiner. Normalt må museumsgæster nøjes med at se den lille del af et museums samling, som museet har valgt at vise i sin aktuelle ophængning. Men på Esbjerg Kunstmuseum giver vi i de åbne magasiner hver enkelt gæst mulighed for at vurdere de valg, vi har truffet. Her kan man se, hvad vi har valgt fra og samtidig sammensætte sin helt personlige udgave af det 20. århundredes kunst.

De åbne magasiner blev konstrueret specielt til Esbjerg Kunstmuseum i forbindelse med renoveringen af museet i 1997. Her kan museets gæster finde frem til samtlige originale værker i samlingen via et kartotek, som holdes opdateret mht udlån, deponeringer og skiftende placeringer. I de åbne magasiner kan man i ajourførte mapper også finde omfattende informationsmateriale om museets aktuelle særudstillinger og om værker i samlingen.

Skulpturgården

Da Musikhuset i 1997 blev bygget sammen med Esbjerg Kunstmuseum, fik museet en skulpturgård, som publikum kan gå på opdagelse i. Her opstilles skulpturer fra museets samling, bl.a. Eric Andersens Mind Your Own Business fra 1993.

Skulpturen er sammensat af gadens velkendte inventar. Umiddelbart synes den at lukke sig om selv. Men hvis man involverer sig i den, kan to personer sætte sig på hver sin side af trævæggen og i spejlene se deres omgivelser 360 grader rundt på samme tid – dog uden at se hinanden.