Profil

På Esbjerg Kunstmuseum arbejder vi ud fra en opfattelse af, at betydning ikke blot skal findes i kunstværket; for os at se opstår den snarere i mødet mellem kunstværk og beskuer. På den måde knytter kunstoplevelsen sig ikke til en bestemt indlæringsform eller bestemte faktuelle oplysninger. Den gode og blivende kunstoplevelse vil altid tage udgangspunkt i den enkelte elev.

Billeddialog er derfor også kodeordet, når vi viser rundt på museet. Vi vægter samtalen og lægger kunsten åbent frem for eleverne. I stedet for at levere svar, stiller vi spørgsmål, ligesom kunsten selv gør det. For der ligger ikke nogen svar eller facits gemt i kunstværkerne, som vi skal finde ind til. Og på den måde bliver det eleverne selv, der taler fortolkningerne frem i værksamtalerne – naturligvis bistået af museets kunstfaglige medarbejdere. Alle udsagn og idéer er dermed lige værdifulde, og der bliver rum for at lytte, reflektere og opleve, at vi kan se på det samme, men mene og opleve noget vidt forskelligt.

At besøge Esbjerg Kunstmuseum med sin klasse er derfor en lystfyldt begivenhed, hvor eleverne bliver aktive medskabere af deres egne oplevelser.

Pga. denne åbne tilgang kan et museumsbesøg være frugtbart i forbindelse med mange af folkeskolens fag.

Omvisninger og workshops

Alle omvisninger tilrettelægges specielt for den enkelte gruppe i samarbejde med underviseren og ud fra både klassetrin og særlige ønsker: fra farvelære, sprogbrug, drama og billedanalyse til identitet, og naturvidenskabelige emner.

Vi udvikler løbende workshops og aktiviteter, der tager udgangspunkt i aktuelle særudstillinger og er målrettet forskellige klassetrin. Oftest indleder vi en workshop med dialoger i udstillingerne, så eleverne får personlige indtryk af værkernes karakter og kunstnernes arbejde. Det giver dem inspiration til at skabe egne arbejder i værkstedet eller lave eksperimenter i vores æstetiske laboratorium; og således får de perspektiveret oplevelsen på en meget håndgribelig måde.

Vi arbejder desuden på tværs af kunstarter ud fra den særlige metode Tranzart, bl.a. i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium, Den Ny Opera og professionelle digtere rappere, dansere og dramatikere. Således kan man i særlige forløb komme i nærkontakt med billedkunsten ved f.eks. at komponere musik til et værk, ved at synge det, arbejde med poetry slam eller danse det!

Erfaringerne fra disse udviklingsprojekter bruger vi naturligvis i det daglige samarbejde med skoler og dagtilbud.

Praktisk information

Undervisere, der ønsker at besøge museet med deres klasser, er velkomne til at aflægge museet et gratis forberedelsesbesøg. Grupper, der besøger museet i forbindelse med undervisningen, har gratis adgang, men for jeres egen skyld opfordrer vi til, at I anmelder jeres besøg – måske er der allerede andre grupper eller aktiviteter i huset.
Museet råder over en foredragssal, som f.eks. kan benyttes til at samle grupper, følge op på museumsbesøget eller til at indtage medbragt mad. Ring i forvejen, så oplyser vi, om salen er ledig. Madpakker kan også spises i museets skulpturgård, når vejret tillader det.

1 times omvisning: 550 kr.
1 1/2 times omvisning inkl. aktiviteter i æstetisk laboratorium: 650 kr.
1 1/2 times workshop inkl. praktisk øvelse og materialer: 750 kr.
Omvisning uden for museets åbningstid og weekends: 950 kr.

Kontakt museumsinspektør Birgitte Ørom på 75130211 eller boe@eskum.dk

Inspirations- og undervisningsmaterialer

Når vi udvikler inspirations- og undervisningsmaterialer udgiver vi dem på platformen ude.nu – et digitalt samlingssted for tilbud fra alle eksterne læringsmiljøer i Esbjerg Kommune.

Find materialerne her.

Udviklingsprojekter

På Esbjerg Kunstmuseum har vi i en årrække forsket i børns møde med professionel kunst.

Resultaterne af vores projekter med børn, kunst og undervisning peger bl.a. på, at eleverne udvikler sig både fagligt og personligt. De opnår større selvværd, øger deres evne til kritisk stillingtagen og til at udtrykke deres egne meninger. Samtidig udvikler de deres samarbejdsevner, lytter i højere grad anerkendende til andre, og deres sprogbrug bliver mere nuanceret. Generelt fører besøgene på Esbjerg Kunstmuseum til en positiv holdningsændring i børnenes bevidsthed om kunstens betydning for læring og for tilværelsen i almindelighed. Intet mindre!

Vi arbejder fortsat på at udvide erfaringerne og udvikle nye tiltag, der kan sikre flere vedkommende møder mellem børn og billedkunst.

Klik her for at læse om udvalgte udviklingsprojekter.

Hands on

I forbindelse med museumsbesøget er det oplagt at bruge Esbjerg Kunstmuseums særlige faciliteter, som giver mulighed for at møde kunsten på anderledes måder, der inddrager alle sanser. Museet byder på:

  • Unikke åbne magasiner med udtræksvægge fyldt med malerier.
  • Æstetisk laboratorium – et forundringskammer i krydsfeltet mellem naturvidenskab og billedkunst.
  • Lad hænderne se – en interaktiv skulpturinstallation, hvor man må røre men ikke se.
  • Wittgensteins have – en duftinstallation, hvor duftene kan få os til at fremkalde vores egne billeder.
  • Interaktive lyd- og billedeksperimenter samt forslag til legende tilgange til kunsten.

Læs mere under menupunktet Museets profil eller ring og hør nærmere om jeres muligheder for et besøg, der inddrager f.eks. duftinstallationen.