Mellem musik og billedkunst

2003

I projekt Mellem musik og billedkunst undersøgte vi, hvad der sker, når museumsgæster får mulighed for at give udtryk for deres oplevelser med billedkunst gennem musik.

Publikum fik enten stillet et orkester til rådighed ved et værk i udstillingssalen, eller de blev ganske enkelt opfordret til at synge et maleri. Efterfølgende gennemførte vi en række kvalitative interviews, som blev bearbejdet af museets forskergruppe og fremlagt for museets associerede forskerteam.

I de to forskellige seancer blev musikken et middel til aktiv bearbejdelse af kunstoplevelsen. Verbale introduktioner skaber ofte forventninger om, at kunst kan og skal forklares. Men disse eksperimenter viste, at det umiddelbare forhold, som de fleste har til musik, kan være medvirkende til at fjerne disse forestillinger, der som regel står i vejen for både kontakten med værket og en frugtbar fortolkningsproces.

Projektet blev gennemført i samarbejde med forskningspsykolog, dr. Phil. Bjarne Sode Funch (RUC og Esbjerg Kunstmuseum), operachef, cand. mag. Martin Guldberg (Den ny Opera) og adjunkt Fredrik Søegaard (VMK – konservatoriet for musik og formidling) Flg. forskere var associerede: Professor i semiotik Per Aage Brandt (Aarhus Universitet), professor og komponist Karl Aage Rasmussen (Det Jyske Musikkonservatorium) og professor i museologi Eilean Hooper-Greenhill (University of Leicester).

Læs mere om projektet i artiklerne Mellem musik og billedkunstSyng et maleri og Æstetisk krydsfelt i Passepartout nr. 23, 12. årgang, 2004