Mission og vision

MISSION

Esbjerg Kunstmuseums mission er, gennem arbejdet med de lovbundne opgaver, at udvikle betydningen af billedkunsten i samspil med verden omkring os.

VISION

Kunsten udspringer af, perspektiverer og påvirker såvel menneskelivet som hele samfundet. Derfor er det Esbjerg Kunstmuseums vision at formidle kunsten, så dens potentiale foldes ud og bliver vedkommende og relevant for alle.

ARBEJDE OG STRATEGI

Vi opfylder missionen ved at:

 • erhverve, dokumentere, formidle og forske i kunst fra 1900 til i dag,
 • fungere som en platform for den yngre kunstscene og som æstetisk laboratorium for såvel brugere som kunstnere og forskere,
 • forske i reception – i forholdet mellem betragter og værk,
 • integrere forskningen i publikumsoplevelser i det formidlingsmæssige arbejde – og
 • inddrage brugerne som medskabende i museets aktiviteter.

Vi vil realisere visionen ved at:

 • udvikle udstillingen som medium for undersøgelser og fremsættelse af visuelle argumenter,
 • udvikle og undersøge metoder til styrkelse af den personlige, æstetiske oplevelse,
 • udvikle museet gennem projekter, som integrerer udstilling, formidling og forskning i publikums oplevelser på nye måder,
 • tiltrække flere brugergrupper, styrke samarbejdet med lokale institutioner, skoler/daginstitutioner og inddrage lokale partnere fra erhvervslivet i (udstillings)aktiviteter,
 • øge museets faglige volumen ved fortsat at knytte forskere, kunstnere mv fra andre danske og udenlandske institutioner og forskellige fagområder til museets forsknings- og formidlingsaktiviteter og dermed tilføre museet kompetencer, der supplerer den kunstfaglige/kunstvidenskabelige/museologiske ekspertise, museet råder over,
 • iværksætte / deltage i kunstnerisk grundforskning,
 • udvikle en ny museumstype i samarbejde med kunstnere og forskere fra andre fagområder,
 • realisere denne nye museumstype gennem opgraderinger af museumsfaciliteterne både eksteriørt og interiørt,

Inge Merete Kjeldgaard, direktør, Birgitte Ørom, museumsinspektør og Christiane Finsen, museumsinspektør

Det var med stort engagement, vi bidrog til det kommunale branding-arbejde, der for alvor blev skudt i gang i 2021-22. I kølvandet på fire workshops, hvoraf vi deltog i den ene, blev det besluttet, at Esbjerg skal brande sig som kulturel oplevelsesby, og der er siden blevet efterlyst events og oplevelser, der kan omsættes til konkrete initiativer, begejstring og omtale. Det lyder helt rigtigt og besnærende, men det er måske ikke så enkelt endda.

Vi drømmer alle om en levende by med spændende kulturelle tilbud, men nævn en by af en vis størrelse og med en vis selvforståelse, hvor man ikke gør det. Hvis de drømme, vi har for Esbjerg, også skal give genlyd uden for kommunegrænsen, må vi nødvendigvis satse på autenticitet, originalitet og kvalitet. Det hele begynder med den måde, vi tænker på. For os at se skal vi genfinde den ånd og det vovemod, som har været så karakteristisk for byen og lagt fundamentet under det Esbjerg, vi kender i dag – Esbjergs egentlige DNA. I stedet for at vælge det konforme og det, andre har, skal vi igen betræde nye stier og genopfinde os selv. Vi skal turde noget og gå eksperimentets vej. Som by skal vi være villige til at miste kontrollen og lytte til folk, der ved mere end os – ikke for at blive til noget andet, end det vi er, men for at blive den mest interessante og innovative udgave af os selv. Kunstnerisk og kulturelt skal byen være bedre til at opsøge det ukendte, det udfordrende og det umiddelbart svært forståelige – det er på den måde, vi rykker os mentalt, menneskeligt og kollektivt. Og sådan får vi boostet den kreative tankegang og sat nye perspektiver på det, vi troede, vi kendte.

Esbjerg har på mange måder fremtiden i sine hænder. Vi er centrum for vindenergi, flere virksomheder eksperimenterer med nye miljøteknologier, der er fokus på power to X, og der har endda været tale om en mulig grøn energiø. Samtidig står klimabevidsthed og bæredygtighed allerhøjest på tidens dagsorden. Det bør vi udnytte! Og for os at se er det netop her, nøglen til fremtidens Esbjerg som kulturel oplevelsesby ligger – det er jo her vores autentiske fortælling har rod. Vil man have store kulturelle oplevelser og kunstneriske fyrtårne skal de ikke alene være anderledes og originale, de skal også være dybt forankret i en tradition eller et sted. Med afsæt i byens hjerte, havnen, og i livsvilkårene, formet af vinden og havet drømmer vi derfor om en fremtid, hvor historien, naturen og kunsten i videste forstand kan befrugte og berige hinanden. Et byeksperimentarium, hvor iværksættere kan udfolde deres kreative visioner, hvor virksomhedernes landvindinger inden for grøn omstilling formidles til borgerne på nye måder i samarbejde med kunstnere og musikere, hvor ny arkitektur er æstetisk banebrydende, men også bæredygtig og energineutral. Vi drømmer om nye byrum og kreative hubs på den gamle industrihavn, hvor en kunstnerisk tankegang omformer vores vante rammer og måder at mødes på. Vi drømmer om nye spektakulære kunstværker, der f.eks. inddrager tidevandet og vindens bevægelser – om kunst, der får os selv og byens gæster til at sanse vores omgivelser og natur på helt nye måder.

På Esbjerg Kunstmuseum har vi allerede engageret os i det kommunale udviklingsarbejde med en ny tværgående strategi for kunst i det offentlige rum, som taler direkte ind i den aktuelle brandingstrategi. Gennem mange år har vi desuden samarbejdet med naturvidenskabelige forskere og kunstnere, der inddrager naturen og vores livsforhold i deres kunst. Og vi har allerede tradition for at rykke kunsten ud i byen og naturen og møde folk der, hvor de er. Vi har mange flere konkrete ideer i støbeskeen og ser frem til fortsat at bidrage til at bringe Esbjerg endnu mere på landkortet.

Kom og drøm med. Opsøg det uventede. Og lad os i fællesskab skabe fremtidens Esbjerg.

Museets historie

TV Dengang producerede i 2006 denne fyldige indføring i Esbjerg Kunstforenings tidlige historie og kunstmuseets profil i nyere tid med bestyrelsesformand Jørgen Broch og museumsdirektør Inge Merete Kjeldgaard.

Årskort til museet

Som årskortholder er du samtidig medlem af Esbjerg Kunstforening. På den måde er du med til at støtte arbejdet for kunsten i Esbjerg.

Samtidig opnår du følgende fordele:

Gratis adgang for hele husstanden samt to personlige gæster mod forevisning af medlemskort.

Museets nyhedsbrev tilsendt elektronisk minimum 4 gange årligt. Heri invitationer til udstillingsåbninger og orientering om museets aktiviteter.

Rabatbilletter til museets ferniseringsmiddage og nyskabende særarrangementer.

Bøger og kunsthåndværk i museumsbutikken til særpris.

Deltagelse i årlig lodtrækning af kunst.

Rabat på entré til Kunstmuseum Brandts og KØS – Museum for kunst i det offentlige rum.

Voksne pr. år: 300 kr.

Studerende / pensionister pr. år: 225 kr.

Ønsker du at købe årskort, så send venligst en mail med oplysninger om navn og adresse samt medlemskategori til boe@eskum.dk.

Bestyrelse

Esbjerg Kunstmuseums bestyrelse består af  9 medlemmer, der vælges ved simpel stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen tiltrædes af to medlemmer, der udpeges af Esbjerg Byråd fra byrådets midte og har stemmeret som bestyrelsens øvrige medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer

John Lesbo, formand
Søren Nordby, næstformand
Peter Schmitz, kasserer
Jens Erik Bundgaard
Helene Plet
Morten Hahn-Pedersen
Palle Rosendahl
Karin Schwartz
May–Britt Andrea Andersen Kallan

Årsberetninger og vedtægter

Årsrapport for 2023

Årsrapport for 2022

Læs museets årsberetninger fra de senere år her: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

Læs museets vedtægter her.

Støt Esbjerg Kunstmuseum

Vil du hjælpe med at bevare Danmarks kulturarv og samtidig være med til at formidle kunst til danskerne? Når du testamenterer arv til Esbjerg Kunstmuseum, hjælper du med sikring af Danmarks kulturarv. Store som små donationer er kærkomne.

Hvordan donerer du arv?

Når du ønsker at donerer arv til Esbjerg Kunstmuseum, skal dette ske gennem oprettelse af et testamente. Vi har indgået en aftale med den juridiske virksomhed Dokument 24.

Hos Dokument 24 kan du gratis oprette dit testamente, når testamentet indeholder donation til museet. Testamentet oprettes ved at svare på en række spørgsmål online, hvorefter du straks får tilsendt dit skræddersyede testamente pr. e-mail.

Tryk her for at oprette dit testamente

Efter oprettelsen af testamentet, skal det skrives under.

Underskrift af testamente

Et testamente skal skrives under foran en notar eller foran to vitterlighedsvidner for at være juridisk gyldigt.

Dokument 24 anbefaler, at testamentet skrives under foran en notar. Testamenter skrevet under foran notar, kaldes notartestamenter. Notartestamenter er gemt i de offentlige systemer, hvilket betyder, at testamentet altid vil fremkomme, når du går bort. Dette den sikre vej til, at dit testamente vil blive efterlevet, når du går bort.

Tak for din støtte

Vi håber, at du vil testere arv til Esbjerg Kunstmuseum. Alle donationer gør en forskel, store som små. På forhånd mange tak for din støtte.