Mission og vision

Museets MISSION er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at virke for sikringen af Danmarks kulturarv, belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk, dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner samt give publikum æstetiske oplevelser ved at:

 • erhverve, dokumentere, formidle og forske idansk kunst fra 1900 til i dag og international kunst i det omfang, den perspektiverer samlingen af dansk kunst,
 • fungere som en platform for den yngre kunstscene og som æstetisk laboratorium for såvel brugere som kunstnere og forskere,
 • forske i reception – i forholdet mellem betragter og værk,
 • integrere forskningen i publikumsoplevelser i det formidlingsmæssige arbejde – og
 • inddrage brugerne som medskabende i museets aktiviteter.

Museets VISION er gennem sit virke inden for alle fem søjler at udvikle museumsinstitutionen til en væsentlig kulturel operatør i samfundet ved at:

 • udvikle udstillingen som medium for undersøgelser og fremsættelse af visuelle argumenter,
 • udvikle og undersøge metoder til styrkelse af den personlige, æstetiske oplevelse,
 • udvikle museet gennem projekter, som integrerer udstilling, formidling og forskning i publikums oplevelser på nye måder,
 • øge museets volumen ved fortsat at knytte forskere, kunstnere mv fra andre danske og udenlandske institutioner og forskellige fagområder til museets forsknings- og formidlingsaktiviteter og dermed tilføre museet kompetencer, der supplerer den kunstfaglige/kunstvidenskabelige/museologiske ekspertise, museet råder over,
 • iværksætte / deltage i kunstnerisk grundforskning,
 • udvikle en ny museumstype i samarbejde med kunstnere og forskere fra andre fagområder,
 • realisere denne nye museumstype på Esbjerg Strand, der udvikles fra det nuværende Esbjerg Kunstmuseum og inddrager omgivelserne som kunst.

Museets historie

TV Dengang har i 2006 produceret denne fyldige indføring i Esbjerg Kunstforenings historie med bestyrelsesformand Jørgen Broch og museumsdirektør Inge Merete Kjeldgaard.

Esbjerg Kunstforening

Som medlem af Esbjerg Kunstforening er du med til at støtte arbejdet for kunsten i Esbjerg. Samtidig opnår du følgende fordele:

Gratis adgang for hele husstanden samt to personlige gæster mod forevisning af medlemskort.

Museets nyhedsbrev tilsendt elektronisk minimum 4 gange årligt. Heri invitationer til udstillingsåbninger og orientering om museets aktiviteter.

Rabatbilletter til museets ferniseringsmiddage og nyskabende særarrangementer.

Bøger og kunsthåndværk i museumsbutikken til særpris.

Deltagelse i årlig lodtrækning af kunst.

Rabat på entré til Kunsthallen Brandts, KØS – Museum for kunst i det offentlige rum og Museet for Samtidskunst.

Voksne pr. år: 250 kr.

Studerende / pensionister pr. år: 175 kr.

Ønsker du at tegne medlemskab, så send venligst en mail med oplysninger om navn og adresse samt medlemskategori til boe@eskum.dk.

Bestyrelse

Esbjerg Kunstmuseums bestyrelse består af  7 medlemmer, der vælges ved simpel stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen tiltrædes af et af Esbjerg Byråd udvalgt medlem, der har stemmeret som bestyrelsens øvrige medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer

Jørgen Broch, formand
Søren Nordby, næstformand
Peter Schmitz, kasserer
Jens Erik Bundgaard
Leif K. Christensen
Morten Hahn-Petersen
Palle Rosendahl

Årsberetninger

Læs museets årsberetninger fra de senere år her:

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000