Mission og vision

MISSION

Esbjerg Kunstmuseums mission er, gennem arbejdet med de lovbundne opgaver, at udvikle betydningen af billedkunsten i samspil med verden omkring os.

VISION

Kunsten udspringer af, perspektiverer og påvirker såvel menneskelivet som hele samfundet. Derfor er det Esbjerg Kunstmuseums vision at formidle kunsten, så dens potentiale foldes ud og bliver vedkommende og relevant for alle.

ARBEJDE OG STRATEGI

Vi opfylder missionen ved at:

 • erhverve, dokumentere, formidle og forske i kunst fra 1900 til i dag,
 • fungere som en platform for den yngre kunstscene og som æstetisk laboratorium for såvel brugere som kunstnere og forskere,
 • forske i reception – i forholdet mellem betragter og værk,
 • integrere forskningen i publikumsoplevelser i det formidlingsmæssige arbejde – og
 • inddrage brugerne som medskabende i museets aktiviteter.

Vi vil realisere visionen ved at:

 • udvikle udstillingen som medium for undersøgelser og fremsættelse af visuelle argumenter,
 • udvikle og undersøge metoder til styrkelse af den personlige, æstetiske oplevelse,
 • udvikle museet gennem projekter, som integrerer udstilling, formidling og forskning i publikums oplevelser på nye måder,
 • tiltrække flere brugergrupper, styrke samarbejdet med lokale institutioner, skoler/daginstitutioner og inddrage lokale partnere fra erhvervslivet i (udstillings)aktiviteter,
 • øge museets faglige volumen ved fortsat at knytte forskere, kunstnere mv fra andre danske og udenlandske institutioner og forskellige fagområder til museets forsknings- og formidlingsaktiviteter og dermed tilføre museet kompetencer, der supplerer den kunstfaglige/kunstvidenskabelige/museologiske ekspertise, museet råder over,
 • iværksætte / deltage i kunstnerisk grundforskning,
 • udvikle en ny museumstype i samarbejde med kunstnere og forskere fra andre fagområder,
 • realisere denne nye museumstype gennem opgraderinger af museumsfaciliteterne både eksteriørt og interiørt,

Museets historie

TV Dengang producerede i 2006 denne fyldige indføring i Esbjerg Kunstforenings tidlige historie og kunstmuseets profil i nyere tid med bestyrelsesformand Jørgen Broch og museumsdirektør Inge Merete Kjeldgaard.

Årskort til museet

Som årskortholder er du samtidig medlem af Esbjerg Kunstforening. På den måde er du med til at støtte arbejdet for kunsten i Esbjerg.

Samtidig opnår du følgende fordele:

Gratis adgang for hele husstanden samt to personlige gæster mod forevisning af medlemskort.

Museets nyhedsbrev tilsendt elektronisk minimum 4 gange årligt. Heri invitationer til udstillingsåbninger og orientering om museets aktiviteter.

Rabatbilletter til museets ferniseringsmiddage og nyskabende særarrangementer.

Bøger og kunsthåndværk i museumsbutikken til særpris.

Deltagelse i årlig lodtrækning af kunst.

Rabat på entré til Kunstmuseum Brandts og KØS – Museum for kunst i det offentlige rum.

Voksne pr. år: 300 kr.

Studerende / pensionister pr. år: 225 kr.

Ønsker du at købe årskort, så send venligst en mail med oplysninger om navn og adresse samt medlemskategori til boe@eskum.dk.

Bestyrelse

Esbjerg Kunstmuseums bestyrelse består af  9 medlemmer, der vælges ved simpel stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen tiltrædes af to medlemmer, der udpeges af Esbjerg Byråd fra byrådets midte og har stemmeret som bestyrelsens øvrige medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer

John Lesbo, formand
Søren Nordby, næstformand
Peter Schmitz, kasserer
Jens Erik Bundgaard
Helene Plet
Morten Hahn-Pedersen
Palle Rosendahl
Karin Schwartz
May–Britt Andrea Andersen Kallan

Årsberetninger og vedtægter

Årsrapport for 2022

Læs museets årsberetninger fra de senere år her: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

Læs museets vedtægter her.

Støt Esbjerg Kunstmuseum

Vil du hjælpe med at bevare Danmarks kulturarv og samtidig være med til at formidle kunst til danskerne? Når du testamenterer arv til Esbjerg Kunstmuseum, hjælper du med sikring af Danmarks kulturarv. Store som små donationer er kærkomne.

Hvordan donerer du arv?

Når du ønsker at donerer arv til Esbjerg Kunstmuseum, skal dette ske gennem oprettelse af et testamente. Vi har indgået en aftale med den juridiske virksomhed Dokument 24.

Hos Dokument 24 kan du gratis oprette dit testamente, når testamentet indeholder donation til museet. Testamentet oprettes ved at svare på en række spørgsmål online, hvorefter du straks får tilsendt dit skræddersyede testamente pr. e-mail.

Tryk her for at oprette dit testamente

Efter oprettelsen af testamentet, skal det skrives under.

Underskrift af testamente

Et testamente skal skrives under foran en notar eller foran to vitterlighedsvidner for at være juridisk gyldigt.

Dokument 24 anbefaler, at testamentet skrives under foran en notar. Testamenter skrevet under foran notar, kaldes notartestamenter. Notartestamenter er gemt i de offentlige systemer, hvilket betyder, at testamentet altid vil fremkomme, når du går bort. Dette den sikre vej til, at dit testamente vil blive efterlevet, når du går bort.

Tak for din støtte

Vi håber, at du vil testere arv til Esbjerg Kunstmuseum. Alle donationer gør en forskel, store som små. På forhånd mange tak for din støtte.