4.a – mellem musik og billedkunst

2006-10

I skoleåret 2006-07 adopterede Esbjerg Kunstmuseum en 4. klasse i et nyskabende samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole. Klassen blev gennem hele skoleåret én formiddag om ugen undervist i dansk, musik og billedkunst som ét fag, skiftevis på museet, konservatoriet og skolen. Tranzart var den gennemgående metode i hele projektet. Oprindeligt er Tranzart udviklet af kunstmuseet og konservatoriet som en metode, der gør publikum medskabende og styrker den enkeltes kreativitet. I projekt 4.a blev denne metode mellem musik og billedkunst udvidet til også at rumme andre kunstformer såsom dans, rap og digtning.

Eleverne i 4.a blev fulgt af et forskerteam fra Københavns Universitet, Malmö Högskola og Roskilde Universitet, der interviewede børnene tre gange: inden projektets start, midtvejs i forløbet og ved afslutningen. Den omfattende dataindsamling har givet os mulighed for at få indblik i, hvordan børns nærkontakt med kunst kan påvirke deres tilværelse og deres måde at tage verden til sig på. Resultaterne peger på, at møderne med de professionelle kunstnere, oplevelser med forskellige kunstformer, nye måder at associere på og strukturelt anderledes læringsformer har befordret et nysgerrigt engagement hos eleverne. Dertil kommer en styrket selvværdsfølelse, et mod til at stå ved egne betragtninger og en veludviklet evne til at formidle dem.

Læs mere om projektet i artiklen Børn i nærkontakt med kunst i Billedpædagogisk Tidsskrift, nr. 3, 2009

Projektet blev afsluttet i 2010 med en fjerde interviewrunde ca. tre år efter de første interviews. I et komparativt studium sammenlignes de elever, der deltog i det oprindelige program, med elever i samme alder. Konklusionerne er publiceret i artiklen Long-term Effect of Aesthetic Education on Visual Awareness i The Journal of Aesthetic Education, vol. 46, no. 4,  2012.

Museet rekrutterede sit unikke rundviserkorps, Junior_guides, fra projekt 4.a – mellem musik og billedkunst.