KRONIK: På vej mod Esbjergs fremtid som kulturel oplevelsesby

Inge Merete Kjeldgaard, direktør, Birgitte Ørom, museumsinspektør og Christiane Finsen, museumsinspektør

Det var med stort engagement, vi bidrog til det kommunale branding-arbejde, der for alvor blev skudt i gang i 2021-22. I kølvandet på fire workshops, hvoraf vi deltog i den ene, blev det besluttet, at Esbjerg skal brande sig som kulturel oplevelsesby, og der er siden blevet efterlyst events og oplevelser, der kan omsættes til konkrete initiativer, begejstring og omtale. Det lyder helt rigtigt og besnærende, men det er måske ikke så enkelt endda.

Vi drømmer alle om en levende by med spændende kulturelle tilbud, men nævn en by af en vis størrelse og med en vis selvforståelse, hvor man ikke gør det. Hvis de drømme, vi har for Esbjerg, også skal give genlyd uden for kommunegrænsen, må vi nødvendigvis satse på autenticitet, originalitet og kvalitet. Det hele begynder med den måde, vi tænker på. For os at se skal vi genfinde den ånd og det vovemod, som har været så karakteristisk for byen og lagt fundamentet under det Esbjerg, vi kender i dag – Esbjergs egentlige DNA. I stedet for at vælge det konforme og det, andre har, skal vi igen betræde nye stier og genopfinde os selv. Vi skal turde noget og gå eksperimentets vej. Som by skal vi være villige til at miste kontrollen og lytte til folk, der ved mere end os – ikke for at blive til noget andet, end det vi er, men for at blive den mest interessante og innovative udgave af os selv. Kunstnerisk og kulturelt skal byen være bedre til at opsøge det ukendte, det udfordrende og det umiddelbart svært forståelige – det er på den måde, vi rykker os mentalt, menneskeligt og kollektivt. Og sådan får vi boostet den kreative tankegang og sat nye perspektiver på det, vi troede, vi kendte.

Esbjerg har på mange måder fremtiden i sine hænder. Vi er centrum for vindenergi, flere virksomheder eksperimenterer med nye miljøteknologier, der er fokus på power to X, og der har endda været tale om en mulig grøn energiø. Samtidig står klimabevidsthed og bæredygtighed allerhøjest på tidens dagsorden. Det bør vi udnytte! Og for os at se er det netop her, nøglen til fremtidens Esbjerg som kulturel oplevelsesby ligger – det er jo her vores autentiske fortælling har rod. Vil man have store kulturelle oplevelser og kunstneriske fyrtårne skal de ikke alene være anderledes og originale, de skal også være dybt forankret i en tradition eller et sted. Med afsæt i byens hjerte, havnen, og i livsvilkårene, formet af vinden og havet drømmer vi derfor om en fremtid, hvor historien, naturen og kunsten i videste forstand kan befrugte og berige hinanden. Et byeksperimentarium, hvor iværksættere kan udfolde deres kreative visioner, hvor virksomhedernes landvindinger inden for grøn omstilling formidles til borgerne på nye måder i samarbejde med kunstnere og musikere, hvor ny arkitektur er æstetisk banebrydende, men også bæredygtig og energineutral. Vi drømmer om nye byrum og kreative hubs på den gamle industrihavn, hvor en kunstnerisk tankegang omformer vores vante rammer og måder at mødes på. Vi drømmer om nye spektakulære kunstværker, der f.eks. inddrager tidevandet og vindens bevægelser – om kunst, der får os selv og byens gæster til at sanse vores omgivelser og natur på helt nye måder.

På Esbjerg Kunstmuseum har vi allerede engageret os i det kommunale udviklingsarbejde med en ny tværgående strategi for kunst i det offentlige rum, som taler direkte ind i den aktuelle brandingstrategi. Gennem mange år har vi desuden samarbejdet med naturvidenskabelige forskere og kunstnere, der inddrager naturen og vores livsforhold i deres kunst. Og vi har allerede tradition for at rykke kunsten ud i byen og naturen og møde folk der, hvor de er. Vi har mange flere konkrete ideer i støbeskeen og ser frem til fortsat at bidrage til at bringe Esbjerg endnu mere på landkortet.

Kom og drøm med. Opsøg det uventede. Og lad os i fællesskab skabe fremtidens Esbjerg.