Siden 2003 har Esbjerg Kunstmuseum haft et team af eksterne forskere tilknyttet museet. Vi mødes på lukkede seminarer, hvor de giver respons på projekter, der rummer forskning i publikums oplevelser.

Forskerteamet består af flg. personer:

Per Aage Brandt, professor dr.phil.

Mikkel Bogh, ph.d., direktør for Statens Museum for Kunst

Rune Gade, ph.d., lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Kirsten Langkilde, professor, rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi

Anders Troelsen, professor ved Arkitektskolen Aarhus