Med sjette sans

23. juni – 15. august 2000

Med sjette sans fyldte hele museets udstillingsareal. I denne perspektivering af museets samling satte vi for første gang fokus på den personlige kunstoplevelse. Derfor blev museets mange forskellige eksperimenterende formidlingstiltag som noget nyt integreret i præsentationen af værker fra samlingen.

For eksempel kunne man vælge at få føling med moderne skulpturer i installationen Lad hænderne se inden man bevægede sig ind i en skulpturudstilling i stor skala. Eller man kunne lade en lydinstallation lede hen til et værk i samlingen gennem de personlige billeder, associationer og stemninger, lydene fremkaldte.

Udstillingen fremhævede, hvordan kunst opleves fra den enkelte persons synspunkt, og hvordan det at opleve et kunstværk ikke er det samme som at fortolke eller forstå det. Dermed gav den publikum mulighed for at erfare, at der er stor forskel på at vide noget om værket og virkelig opleve det.

Udstillingen blev ledsaget af et forskningsprojekt i publikumsreaktioner.