Esbjerg Kunstmuseum arrangerer og producerer årligt 4-5 særudstillinger af samtidskunst og klassisk moderne kunst:

– vi viser de nyeste tendenser i dansk/international kunst og fungerer som platform for den unge kunstscene

– vi fremsætter nye teser som visuelle argumenter

– vi præsenterer nye resultater af forskning i dansk kunsthistorie

– vi gennemfører særlige integrerede udstillings-, forsknings- og formidlingsprojekter som led i museets program i publikums oplevelser

Esbjerg Kunstmuseum har etableret serier af udstillinger, hvor museet fungerer som æstetisk laboratorium for kunstnere i projekter, der udvider det traditionelle kunstbegreb:
– udstillingsserien MATCH, hvor en dansk kunstner inviterer en udenlandsk kollega til at omskabe museets særudstillingsområde til et fælles værk
– udstillingsserie, der i krydsfeltet mellem naturvidenskab og billedkunst sætter fokus på perceptionens grundvilkår og vores billeder af verden (siden 2005)
– særlige tværinstitutionelle udstillings-, undervisnings- og forskningsprojekter, der afsøger æstetiske, filosofiske/eksistentielle og museologiske områder (siden 2004)
Aktuelt arbejder vi på at udvikle nye former for tværæstetiske forsknings-, udstillings- og performanceprojekter