Esbjerg Kunstmuseum etablerede i 2001 et nyt udstillingskoncept, hvor museet fungerer som æstetisk eksperimentarium for kunstnere.
I udstillingsserien MATCH beder vi en dansk kunstner invitere en udenlandsk kollega. Ideen er, at de i fællesskab skal omskabe museets særudstillingsområde til ét fælles værk. I processen fungerer de som gensidige kuratorer og arbejder sig hver især så meget ind på hinanden, at de kan få indflydelse på hinandens værker.

Til hvert Match-projekt udgives et katalog, der afspejler den pågældende Match’s særlige karakter.