Forestillinger 2002

4. maj – 28. juni 2002

Projektet Forestillinger 2002 havde til formål at undersøge, hvilken betydning introduktionen til et kunstværk har for publikums kunstoplevelse.

I almindelighed introducerer et kunstmuseum sine udstillinger og kunstværker med kataloger, informationsplancher og skilte med faktuelle oplysninger om værket. Således er det som regel kunsthistorisk information, med rod i kunsthistorisk viden, der forbereder den besøgende på mødet med værkerne.

I modsætning til denne gængse, kunsthistoriske introduktion fik museets gæster i det interaktive projekt Forestillinger i stedet mulighed for at lytte til fire andre personers oplevelse af det værk, som de først bagefter kom ind at se. Kun ét værk blev udstillet i projektet.

I forlængelse af museets forskning i afvisning af samtidskunst havde vi valgt netop det værk i museets samling, der har givet anledning til den mest massive og udbredte afvisning, Christian Lemmerz’ Blutspiegel fra 1994.

Inden de besøgende så blodspejlet, blev de ledt igennem et rum med fire lyttestationer. Her kunne de i biografsalsagtigt halvmørke koncentrere sig om at høre fire forskellige lydspor, der fra hver sin position gav en karakteristik af kunstværket. De kunne lytte til en digters (Peter Laugesen) indlevende og lyriske fortolkning af billedet, en musikers (Fredrik Søegaard) videregivelse af sin oplevelse i musikalsk form, et barns spontane fortælling om billedet og/eller to kunsthistorikeres samtale om samme værk. Mens de lyttede til en eller flere af optagelserne, kunne de besøgende således hver især forestille sig det værk, som de først bagefter fik mulighed for selv at se og fordybe sig i.

I løbet af udstillingsperioden gennemførte vi kvalitative interviews af museets gæster. I modsætning til hvad vi på museet oplevede under Christian Lemmerz’ udstilling Scene i 1994, var alle uden undtagelse nu dybt bevægede af mødet med værket.

Projektet viste således bl.a., at man ved at aktivere forventninger hos publikum kan skabe en parathed til at åbne sig for moderne kunst.

Forestillinger 2002 blev udviklet i forlængelse af et forudgående pilotprojekt og gennemført i samarbejde med forskningspsykolog, dr. Phil. Bjarne Sode Funch.