Esto es malo –
dette er ondt

9. juni 2020 – 10. januar 2021

Udstillingen satte fokus på et centralt værk i museets samling, Richard Mortensen maleri Esto es malo. Han skabte det i 1959 som en parafrase over den spanske kunstner Francisco Goyas radering af samme navn fra serien Krigens rædsler (1810-20).

Men hvorfor valgte Mortensen at bearbejde netop Goyas motiv? Hvad er forholdet mellem krigene i Goyas og Mortensens samtid? Og hvad kan Mortensens geometrisk abstrakte stil tilføre krigstemaet? Kan abstraktionen mon tilføje motivet noget, som ikke kan udtrykkes figurativt?

I udstillingen blev krigstematikken udfoldet i spændingsfelterne mellem såvel abstraktion og figuration som form og indhold. Samtidig blev denne tematik perspektiveret gennem værker af andre kunstnere fra både Mortensens samtid og i dag.

Udstillingen indgår i en serie, hvor vi sammen med forskere udfolder et hovedværk i museets samling på baggrund af den nyeste forskning. Projektet afsluttede ph.d. Mette Højsgaards treårige postdoc-stipendium om kunstens sociale potentiale i efterkrigstidens konkrete danske kunst og hos dens ideologiske arvtagere i samtidskunsten. I udstillingen fik publikum mulighed for at kigge forskeren lidt over skulderen. Man kunne bl.a. få indblik i hendes arbejdsproces og kildemateriale. Samtidig kunne man følge nogle af de spor, som hun selv har fulgt i sine undersøgelser af Mortensens arbejde med Esto es malo, ligesom man blev inviteret til at eksperimentere med det stof, Mortensens malerier er gjort af. Find Mette Højsgaards forskningsartikel her.

Forskningen blev gennemført i et partnerskab mellem Esbjerg Kunstmuseum og Københavns Universitet gennem en bevilling fra Ny Carlsbergfondet.

Foruden værker af Richard Mortensen og Francisco Goya bød udstillingen også på værker af Asger Jorn, Albert Mertz, Svend Wiig Hansen, Henry Heerup, Paul Gadegaard, Robert Jacobsen, Gunnar Aagaard Andersen, Preben Hornung, Ib Geertsen, Jørgen Haugen Sørensen, August Herbin, Harvey Martin, John Nixon, William Anastasi, Jake and Dinos Chapman og John Kørner samt et stedsspecifikt værk af Michael Mørk, malet direkte på væggen.

Esbjerg Kunstmuseum rummer en af de største samlinger af Richard Mortensens værker. Samtidig med udstillingen Esto es malo – dette er ondt kunne en stor del af dem opleves i en helt ny præsentation i særudstillingssalen i underetagen: Mortensen – med flere.