OPBRUD. Hamborg-kunst fra 1920’erne og 30’erne

23. marts  –  1.  september 2024

Kunst fra mellemkrigstidens Tyskland har gennem de senere år været genstand for fornyet interesse, og oftest er det Berlin og metropolens avantgarde, som får opmærksomhed. Men hvordan slog de nye ideer og eksperimenter igennem i provinsen? Og hvilke paralleller kan der trækkes dels til politiske og samfundsmæssige forhold, dels til spørgsmål om centrum kontra periferi i dag?

Udstillingen bliver til i et samarbejde med samler og professor i kunsthistorie Maike Bruhns. Bruhns har siden 1980’erne forsket i Hamborgbaseret kunst fra mellemkrigstiden. Hun har opsporet værker, man troede var gået tabt under nazismen, og har om nogen rehabiliteret Hamborg-scenen. I dag tæller hendes samling mere end 3000 værker, som vi har fået mulighed for at udstille en del af.

Vi har valgt at rette fokus mod fremkomsten af nye formelle og tematiske udtryk i 1920’erne og 1930’erne med fangarme ind i både 1910’erne og 1940’erne. På den måde spændes præsentationen ud mellem de to altoverskyggende tragedier: 1. Verdenskrig og Gomorrha-aktionen i 1943, hvor de allieredes bombardementer af Hamborg på blot en uge dræbte 30.000 mennesker og lagde byen i ruiner.

Udstillingen præsenterer udelukkende værker af kunstnere fra Hamborg, der alle på forskellige måder har været marginaliserede og betragtet som politisk ukorrekte. Derved skabes der også aktuelle forbindelser til vigtige samfundsspørgsmål om censur og minoriteters rettigheder i dag. Og helt i tråd med vores vedvarende fokus på udstillingen som et særligt medium skabes der intime værkmøder, som forstærker de almenmenneskelige temaer på tværs af tid og kontekst.

På udstillingen kan man opleve værker af: Friedrich Ahlers-Hestermann, Alma del Banco, Harry Behr, Paul Bollmann, Ervin Bossanyi, Eric Brill, Gabriele Daube, Max Deiters, Ewald Dülberg, Alfred Ehrhardt, Lore Feldberg-Eber, Arnold Fiedler, Otto Fischer-Trachau, Paula Gans, Willem Grimm, Richard Haizmann, Eric Hartmann, Ivo Hauptmann, Eduard Hopf, Hella Jacobs, Kurt Jückstock, Hans Käbnick, Max Kahlke, Franz Kammigan, Karl Kluth, Emil Kritzky, Fritz Kronenberg, Annemarie Ladewig, August Lange-Brock, Carl Lohse, Elfriede Lohse-Wächter, Dorothea Maetzel-Johannsen, Willi Nass, Karl Opfermann, Anita Rée, Otto Rodewald, Hans Mar0n Ruhwoldt, Gertrud Schaeffer, Herbert Spangenberg, Heinrich Stegemann, Maria Wenz, Theo Wilhelm, Wilma Wille, Albert Woebcke, Gretchen Wohlwill, Klaus Wrage, Johannes Wüsten, Emanuel Zimmermann og Reinhold Zulkowski.