Projekbeskrivelse

Finn Reinbothe – soloudstilling

19. februar – 14. august 2022

I projektet kaster Finn Reinbothe et nyt blik på sin egen produktion og nykuraterer så at sige sine egne værker i samarbejde med museet. Gennem anderledes udstillingsmæssige greb gentænkes det retrospektive format, så nye og ældre værker tilfører hinanden nyt liv. De karakteristiske rumlige, materiale- og betydningsmæssige forskydninger og sammenstød, der kendetegner Reinbothes praksis, foldes således ud og gøres til et både dynamisk og organiserende princip.