Thomas Joshua Cooper – Where the Rivers Flow

17. april – 6. juni 1999

Udstillingen Where the rivers flow viste i otte serier det foreløbie resultat af et projekt, som Thomas Joshua Cooper havde arbejdet med i over 10 år.

De fleste har vel prøvet at tage fotografier af storslåede motiver som endte i sort.

Et af Coopers billeder tager sig umiddelbart sådan ud – et stort, næsten fuldstændig sort fotografi. Men ved nærmere eftersyn er den sorte en særlig karakter – den vækker en stemning af noget gådefuldt og ukendt på en poetisk og samtidig foruroligende måde.

Billedet er fra serien Verdens ende, i erindring om Magellan, Portugals store opdagelsesrejsende fra det 16. århundrede. Hvad oplevede han, da han stod ved Portugals kyst ved midnatstid og kiggede ud over havet, før han skulle sejle ud mod verdens ende? Hvordan føles det i det hele taget at være på vej mod noget fjernt og ukendt? Thomas Joshua Coopers billeder kalder virkelighedsplaner frem som ligger bag det hverdagsagtige og bag vores vanemæssige måde at være til stede i verden på. Motiverne hentes med forkærlighed fra typiske rand- eller grænseområder, f.eks. lige på grænsen til befolkede og opdyrkede arealer eller i skellet mellem land og hav. Ved at være intenst til stede i verden søger Cooper stedernes væsen, men omskaber indtrykkene til poetiske og filosofiske flerdimensionale billeder. ‘Mine fotografier er meditationer; så enkelt er det….de er snarere produkter af en åbenbaring end af direkte stedskommunikation’, udtaler han.