Villa til Ragna og Franka

7. oktober 2017 – 14. januar 2018

Hvor går grænserne mellem kunst og hverdagsgenstande, mellem kunstværk og kunsthåndværk? Og hvordan kan en kropslig erfaring med dagligdags materialer aktiveres i mødet med kunsten, så kunstoplevelsen bliver både fysisk og sanselig? Det er blot nogle af de spørgsmål, udstillingen Villa til Ragna og Franka rejste og undersøgte.

Franka Rasmussen blev født i 1907, mens Ragna Braase er fra 1929. Fra hvert sit udgangspunkt udfordrede de grænserne for etablerede kunstneriske medier i værker, der betjente sig af så forskelligartede materialer som tekstiler, måtter, børster og garnnøgler. Med udstillingen blev der gennem begrebet ’vævning’ imidlertid ikke alene sat fokus på overraskende sammenhænge mellem kunst og objekt, værk og rum. Der blev også skabt nye forbindelser på tværs af generationer og udtryksformer. Således kunne man ikke alene opleve Franka Rasmussens og Ragna Braases egne vævede, næsten arkitektoniske skulpturer og stoflige relieffer. Med udstillingen blev de gennem et totalinstallatorisk greb sat i forbindelse med værker af en lang række yngre kunstnere der i særlig grad repræsenterer en fornyet interesse for materialernes status og muligheder i samtidskunsten. Udstillingsprojektet, der kunne opleves i begge museets særudstillingssale, blev realiseret i samarbejde med kunstnerne Torgny Wilcke og Charlotte Thrane.

Deltagende kunstnere: Thomas Bang, Ragna Braase, Poul Gernes, Karen Havskov, Hannah Heilmann, Ellen Hyllemose, Marianne Jørgensen, Johanne Skovbo Lasgaard, Steffen Levring, Pernille With Madsen, Ninna Bohn Pedersen, Franka Rasmussen, Charlotte Thrane, Torgny Wilcke og Mette Winckelmann.