Verden i billedet – når modsætninger mødes

17. juni – 10. september 2017

Knud Agger, Rui Chafes, Jesper Dalgaard, Gottfred Eickhoff, Olafur Eliasson, Mads Gamdrup, Harald Giersing, Peter Holst Henckel, Per Bak Jensen, Claus H. Jensen, Anita Jørgensen, Tomas Lahoda, Christian Lemmerz, Vilhelm Lundstrøm, Harvey Martin, Sofie Bird Møller, Knud Nellemose, Jais Nielsen, Balder Olrik, Randi & Katrine, Ugo Rondinone, Tomas Saraceno, Nina Saunders, Fritz Syberg, Jens Søndergaard, Jørgen Haugen Sørensen, Ernst Zeuthen

Med udgangspunkt i Esbjerg Kunstmuseums seneste nyerhvervelser satte udstillingen fokus på forholdet mellem virkelighed, blik og billede. Udstillingen blev inddelt efter en række rumlige snit, der tager afsæt i vores (ud)syn på verden, vores billeder og konstruktioner af den samt vores syn på os selv i verden. Udstillingens værker var således samlet i tre indbyrdes forbundne afdelinger, der defineredes af forskellige rumlige og kuratoriske greb: Et vindue, et spejl og en indrammet udsigt.

Når man trådte ind i udstillingssalen blev vinduet mod verden så at sige slået op – sådan virkede det i hvert fald umiddelbart. Her mødtes vi af Ugo Rondinones værkserie Windows. Siden renæssancen har vinduet fungeret som metafor for maleriets repræsentativitet – et billede på billedet som illusion. Men illusionen udebliver, for i Rondinones værk er vinduesmotivet omskabt til tætte farveflader, der lukker for ethvert udsyn og sender blikket retur til os selv.

Ved at se på museets samling med et nyt blik og præsentere den på en ny måde blev det tematiseret, hvordan kunsten kan få os til at opleve, hvor forskelligt verden kan fortolkes. Samtidig blev der skabt nye dialoger såvel værkerne imellem som mellem værk og betragter.