Tina Maria Nielsen – Hello Darkness

17. juni – 10. september 2017

Hello Darkness var Tina Maria Nielsens første museale soloudstilling. Udstillingen fungerede som et helstøbt projekt i sin egen ret, men var samtidig resultatet af en form for status, hvor Tina Maria Nielsen havde integreret forskellige ideer og temaer, hun har arbejdet med gennem mange år i sin praksis som billedhugger. Med ’mørke’ som et overordnet og samlende greb sammensatte hun ældre og nye værker og forenede dem i én installation, udviklet specielt til Esbjerg Kunstmuseums karakteristiske dagslysfrie udstillingsrum. På den måde var der både tale om en kunstners meta-refleksion over sit eget arbejde og om et helt nyt, stedsspecifikt totalværk.

Udstillingens titel Hello Darkness refererede direkte til de første strofer af Simon and Garfunkels Sound of Silence. I sangen efterfølges ”hello darkness” af et forsonende ”my old friend”, der indikerer, at der i mørket også kan finde en samtale sted. At mørket er en gammel ven peger samtidig på noget velkendt, på mørket som det sted, hvor vi i overført betydning kan møde os selv, opnå nye erkendelser, konfrontere det uopdagede og det, der er blevet gemt bort.

Blandt de helt nye værker er tre bronzeafstøbninger af knogledele fra en kaskelothval: Fragments of ancient poetry, der både fremstår som gengivelser i 1:1 af et faktisk fænomen og som abstrakte skulpturer. Løsrevet fra deres oprindelige sammenhæng er de nu hentet op fra det mørke dyb og forlenet med en egen poesi.