Tilsynekomster

16. august – 24. august 2008

Stine Berger, Jesper Dalgaard, Hartmut Stockter, Tommy Støckel, Mette Vangsgaard, Thomas Wolsing og Lars Worm

Som led i Vadehavsfestivalen 2008 arrangerede Esbjerg Kunstmuseum en utraditionel udstilling på stranden ved færgelejet i Nordby på Fanø. Stine Berger, Jesper Dalgaard, Hartmut Stockter, Tommy Støckel, Mette Vangsgaard, Thomas Wolsing og Lars Worm blev inviteret til at skabe nye værker – værker, som både var inspireret af og fortolkede stedet.

Hver kunstner fik stillet et glasakvarium på en kubikmeter til rådighed. Ud over at mime museumsmontren nedbrød akvarierne skellet mellem inde og ude. Værkerne gik således i ét med stedet. Samtidig fremstod de som fremmedelementer eller vraggods, der fra et ukendt oprindelsessted var skyllet i land.