Thomas Bang retrospektiv

10. november 1995 – 14. januar 1996

Udstillingen var en del af et storstilet samarbejde mellem Esbjerg Kunstmuseum, Kunsthallen Nikolaj, Museet for Samtidskunst, Herning Kunstmuseum og Brandts Klædefabrik, der for første gang foldede Thomas Bangs produktion fuldt ud.

Den retrospektive udstilling viste både bredden i Bangs produktion og samlede samtidig værkerne i øer eller fortætninger, der demonstrerede, hvordan Bang arbejder med et tema. Men grupperingerne var ikke entydige. Værkerne kunne anskues under andre synsvinkler, så nye fortætninger opstod. Proces, flertydighed og brud med den forventede logik er termer, der knytter sig til Thomas Bangs værker, men karakteristikken gælder lige så vel produktionen som helhed, hvis struktur ikke danner et lineært forløb, men udgøres af et net af henvisninger, der lader håb om klare systematiseringer ubesvarede.

Til den retrospektive udstilling blev udgivet et katalog med bidrag af bl.a. Mikkel Bogh og Anders Troelsen.