Birgit Johnsen og Hanne Nielsen – Territorielle udsagn

24. januar – 23. marts 2003

Territorielle udsagn var en installation med dokumentarisk indhold, der udspillede sig i feltet mellem filmen som konstruktion og de medvirkende kvinders virkelighed. I installationen fortalte seks kvinder hver især om en episode, hvor de har måttet trække grænser og insistere på deres personlige territorielle rum. Installationen afveg fra den gængse dokumentariske interviewform ved på den ene side at lægge afstand til bekendelsesformen og på den anden side rejse spørgsmål om den etablerede og stivnede interviewform, vi gennem medierne er blevet vænnet til. Kvinderne fortalte om den samme episode fem gange med flere dages interval, og selvom det var den samme beretning, blev den fortalt forskelligt hver gang. Måden, kvinderne fortalte på, var nemlig afhængig af deres skiftende sindsstemninger og oplevelser af sig selv – sindsstemninger og oplevelser, der blev forstærket af skiftende kameravinkler og lyssætninger. Værket inviterede til indlevelse og rejser gennem de forskellige og dog ens scener spørgsmål om de virkelighedsplaner, vi almindeligvis opererer indenfor.

Installationen blev udvidet med videooptagelsen I’m so fucking happy og 4 installationer i byrum, der i forlængelse af Territorielle udsagn bevægede sig ud i byen og derved sprængte museets rammer og inddrog byens rum og byens befolkning.