Tendenser i 20’erne

2. februar – 28. april 2013

Mens Weies maleri er i centrum på 1. sal, har vi i udstillingsrummet i underetagen samlet en lang række af museets andre værker fra 1920’erne. På den måde sættes Langelinie i endnu et nyt perspektiv. Udstillingen undersøger hvilke forskellige tendenser og måder at male på, der var fremherskende i 1920’erne. Og hvordan forskellige kunstnere behandlede forskellige motiver på samme tid, som Weie malede Langelinie. Med udstillingen får man mulighed for at forholde sig til forskellige kunstneres praksis og deres individuelle blikke på og fortolkninger af forskellige motivkredse. Samtidig får man som museumsgæst mulighed for at stille sig selv nogle af de samme spørgsmål, som kunstnerne har gjort, eksperimentere med billedkompositioner og forholde sig til, hvordan man kan tillægge de samme motiver forskellige betydninger.