Eric Andersen – Tempio fatale II

2. november – 31. december 2004

I 2001 indstiftede museet i samarbejde med Eric Andersen en tilbagevendende årlig håbeperiode i Esbjerg, som begynder på De dødes dag den 2. November og varer året ud.

Hvert år præsenteres museets tre værker fra serien Il piatto della speranza på en helt ny måde som ét samlet værk. I 2004 var værkerne installeret under overskriften Tempio Fatale i et særligt tempel på museets balkon. Samtidig indtager de velkendte Håbesteder Esbjergs byrum. Håbestederne er steder for udveksling og formulering af håb. De er små åndehuller i byen, som kan engagere os og få os til at tænke over de valg, vi træffer i tilværelsen.

Læs mere om udstillingen i museets tidsskrift EXPO nr. 9