Eric Andersen – Tempio fatale

2. november – 31. december 2003

I 2001 indstiftede museet i samarbejde med Eric Andersen en tilbagevendende årlig håbeperiode i Esbjerg, som begynder på De dødes dag den 2. November og varer året ud.

Hvert år præsenteres museets tre værker fra serien Il piatto della speranza på en helt ny måde som ét samlet værk. I 2003 var værkerne under overskriften Tempio fatale installeret som et triptykon – en tredelt altertavle. Samtidig indtager de velkendte Håbesteder Esbjergs byrum. Håbestederne er steder for udveksling og formulering af håb. De er små åndehuller i byen, som kan engagere os og få os til at tænke over de valg, vi træffer i tilværelsen.

Se mere om udstillingen i Esbjerg Kunstmuseums tidsskrift EXPO nr. 9