Stafet

20. november 2004 – 13. februar 2005

Kristine Agergaard, Søren Andreasen, Sonja Lillebæk Christensen, Mette Hansen, Maryam Jafri, Kirsten Otzen Keck, Jakob Kolding, John Kørner, Pernille Madsen, Nis Rømer, René Schmidt, Janne Schäfer og Sofie Thorsen

Stafet satte fokus på værkbegrebet og viste samtidig helt nye veje for, hvordan man kan kuratere en udstilling.

Udstillingen var resultatet af én lang kædereaktion: John Kørner blev inviteret til at indlede stafetten ved at udvælge et af sine egne værker til udstillingen. Samtidig valgte han en kunstnerkollega, der skulle kommentere Kørners værk med et af sine egne værker. Og således blev stafetten givet videre fra kunstner til kunstner, indtil i alt 12 kunstnere var involveret. På den måde kommenterede eller perspektiverede hver eneste kunstner en kollegas værk gennem sit eget værk. Projektet førte således både museet og kunstnerne gennem en uvant proces.

Selve opbygningen af udstillingen understregede med sin zigzagvæg ned gennem museumssalen projektets dynamiske karakter. Men stafetten foregik også uden for museets mure. Allerede før udstillingen åbnede, blev hele Esbjerg så at sige inddraget i projektet, da Nis Rømer satte Esbjergspillet om fremtiden igang med byens torv som spilleplade.