Spor

10. februar – 13. maj 2007

Eric Andersen, Camilla Berner, Peter Callesen, Olafur Eliasson, Elmgreen & Olesen, Erik A. Frandsen, Peter Holst Henckel, Jytte Høy, Per Bak Jensen, Karoline H. Larsen, Christian Lemmerz, Søren Lose, Jytte Rex, Skeel & Skriver, Signe Visnek og Ebbe Stub Wittrup

Hvad er et spor? Hvilke spor afsætter vi selv i omgivelserne? Med udgangspunkt i bl.a. sådanne spørgsmål satte udstillingsprojektet Spor fokus på sporets væsen. Man kunne således opleve værker, der i sig selv var spor efter en forudgående handling, eller værker, der opstod som spor efter publikums medvirken.

Udstillingen var bygget op som et stisystem, der ansporede museumsgæsterne til at gå på opdagelse for at opsøge og afdække nye værkmæssige spor. I udstillingen kunne man også møde spor af museets egen virksomhed. Den trak nemlig linjer tilbage til tidligere udstillingsprojekter og genindsatte brudstykker af dem i nye sammenhænge.

Læs om sattelitudstillingen Spor.