Skeel & Skriver – Split Second

20. november 2004 – 13. februar 2005

Udstillingen af Skeel & Skrivers Split Second markerede, at værket, som blev skabt til genåbningen af Esbjerg Kunstmuseum i 1997, blev indlemmet i museets samling.

I Split Second er det betragteren selv, der skaber billedet. Så snart man træder ind i rummet, hvor værket er opstillet, er man nemlig – overraskende nok – selv på alle de tretten skærme, der udgør værket. Det er imidlertid ikke de bevægelser, man foretager her og nu, man ser. I stedet er det alt det, man lige har gjort, der splittes op som uafbrudte billedforløb. Man oplever på den måde hele tiden sig selv i datid.

Ved at sanse tiden eller livets forløb som stivnede øjeblikke, får man gennem sit eget sanseapparat en direkte oplevelse af grundvilkårene for eksistensen – tid og rum.