Spillet om fremtiden

Nis Rømer, 2004

Med Torvet som spilleplade inviterede kunstneren Nis Rømer alle byens indbyggere til at deltage i Spillet om fremtiden. Spillet blev drevet frem af de mennesker der passerede Torvet og som dermed, bevidst eller ubevidst, bevægede sig rundt på spillepladen.
Spillet handlede om, hvordan man kan bruge byen på nye, uforudsete måder og åbne nye rum for interaktion og medindflydelse i en verden, der i stigende grad er præget af globalisering.
Projektet var en del af udstillingen Stafet.