Selvspejlinger II

9. juni – 2. september 2018

Hvad sker der med oplevelsen af et kunstværk, når det indsættes i nye sammenhænge? Hvordan kan en udstilling fungere som en proces i stedet for et færdigt udsagn? Og hvordan kan vores spejling i kunsten åbne for nye dimensioner, som vi måske ikke så før?

Esbjerg Kunstmuseum har gennem mange år eksperimenteret med selve udstillingensgenren og har en lang tradition for at afprøve forskellige præsentationsformer ved kontinuerligt at fremsætte nye, visuelle argumenter. Med Selvspejlinger I og II fortsatte vi disse undersøgelser ved at udvikle udstillingen som en dynamisk størrelse, der potentielt kan justeres og genfortolkes i det uendelige, så nye betydninger og sammenhænge bringes i spil.

Igen udforskedes den måde, hvorpå den besøgende iscenesættes gennem værkerne, så publikums spejlinger i kunsten bliver omdrejningspunkt for udstillingens tematiske snit. Nogle værker gik igen fra den ene udstilling til den anden, mens andre blev skiftet ud med nye indlån eller indgik i nye kontekster. Udstillingen blev igen spændt ud mellem Nina Saunders’ og Ernesto Spinellis Existential Photo Booth og Olafur Eliassons Surroundings Surrounded – stor-skala installationer, der inddrog den besøgende på direkte og kropslige måder.

I Selvspejlinger II var fokus især rettet mod museumsgæstens ubevidste og til tider overraskende iscenesættelse. Derved fremhævedes også vores skrøbelige position i verden samtidig med, at det element af kontroltab, som i forvejen ligger i både Existential Photo Booth og Surroundings Surrounded, blev accentueret.

På udstillingen vistes værker af: Harald Giersing, Tomas Saraceno, Søren Kongstrand, Gottfred Eickhoff, Peter Nansen Scherfig, Robert Jacobsen, Svend Wiig Hansen, Arno Axelsen, Ulf Rasmussen, Jørgen Gudmundsen-Holmgreen, Johannes Bjerg, Max Meden, Knud Nellemose, William Fridericia, Sigurjon Olafsson, Henrik Starcke, Gunnar Westman, Nina Saunders, Ernesto Spinelli, Sofie Bird Møller, Claus Carstensen, Niels Tvede, Christian Lemmerz, Nicolai Howalt, Tomas Lahoda, Ruth Campau, Mikkel Carl, Trine Søndergaard, Torben Eskerod, Olafur Eliasson, Peter Hansen, C. W. Eckersberg, G. F. Clement, Flemming Bergsøe, Agnes Schmidt, Constantin Hansen, Sigurd Swane, Jørgen Boberg, Julius Paulsen, Sigurd Swane, Stefan Ussing.