Lykke Andersen – Quiet Scenery

25. maj – 1. september 2013

I Quiet Scenery kunne man opleve en serie helt nye værker af fotografen Lykke Andersen. De smukke og på én gang tyste og dramatiske værker, der i udstillingen blev iscenesat på en særlig måde, kredser alle om kunstigt konstruerede rum.
På udstillingen kom museet så at sige på museum, idet flere motiver stammer fra fx Frilandsmuseet og Nationalmuseet, hvor vores fortid er sat i scene. Andersens fotografier gør det på den måde tydeligt for os, hvordan vores virkelighedsopfattelse, bevidst eller ubevidst, formes af konstruerede forestillingsbilleder og fiktive modeller af fortiden.

Udstillingsprojektet greb også ud i byens rum og kunne ikke alene opleves i museets udstillingsrum, men også på en bymur i Esbjerg centrum. Læs mere her.