Playground

2. juni – 2. september 2007

Museets samling

Flere kunstnere og tænkere har gennem tiden beskæftiget sig med forholdet mellem de voksnes verden og barnets spontane, legende univers. Det var med udgangspunkt i sådanne tanker og den sejlivede myte om kunstneren som legebarn, at vi med sommerudstillingen 2007 omdannede museet til en legeplads.

Udstillingsrummet i kælderen blev forvandlet til en gigantisk spilleplade, hvor man selv skulle agere levende spillebrik. Samtidig kunne man på første sal opleve værker fra samlingen fra forskellige legeredskaber.

Legen blev brugt til at understrege de bestræbelser, der i forvejen ligger i værkerne, og publikum blev således opfordret til at opleve samlingen på nye, legende måder.