Miriam Bäckström – Nye fotografier

5. februar – 5. april 1999

I Miriam Bäckströms store fotografiske værker er alt ved første øjekast velkendt. Vi ser f.eks. ind i en lejlighed – umiddelbart et trivielt og hverdagsagtigt motiv, et sted vi alle har et forhold til. Men pludselig afsløres det velkendte som uvirkeligt. Rummet er ikke alene mennesketomt – det er også sat sammen af sætstykker som kulisser. Udsigten til det grønne er pludselig udsigten til en iscenesat natur i et filmstudie. Ude er med ét blevet til inde. Vores almindelige opfattelse af grænser mellem ude og inde bliver der vendt op og ned på – vores dagligdags orienteringspunkter.

Fotografiet der ellers ofte optræder som sandhedsvidne i medierne, skaber hermed en tvetydig virkelighed: En tilsyneladende normal og ganske velkendt verden får os pludselig til at tvivle når vi opdager at denne verden er iscenesat.

Udstillingen af Miriam Bäckströms billeder rejste således væsentlige spørgsmål. Findes der én virkelighed? Er den virkelighed, vi tager for givet, en konstruktion?