NBI Colliderscope

Skeel og Skriver, 2010

Med værket NBI Colliderscope udvidede Esbjerg Kunstmuseum sine aktiviteter med en satellit i København, da vi sammen med Niels Bohr Institutet åbnede en lysudstilling på instituttets facade.
Colliderscopet var direkte forbundet med verdens største fysikforsøg i CERN på grænsen mellem Schweiz og Frankrig. Forsøget finder sted i en cirkulær, 27 km lang underjordisk magnettunnel, hvor subatomare partikler knuses mod hinanden med enorm kraft – populært sagt for at genskabe big bang. Lysværkets dioder ændrede sig i takt med datasignalet fra Schweiz, og således var NBI Colliderscope et forsøg på at videreformidle partikelkollisionerne og de enorme datamængder på en umiddelbar, intutiv og sanselig måde.

I 2011 udvikledes en app til iPhone og iPad: NBI Colliderscope. Skeel & Skriver har skabt et forunderligt kunstværk, som både er lille bitte og uendeligt stort, helt konkret og svimlende forunderligt. Med app’en bliver man nemlig direkte forbundet med verdens største fysikforsøg i CERN på grænsen mellem Schweiz og Frankrig, hvor forskere forsøger at genskabe de tilstande, som herskede i tiden omkring universets tilblivelse. Værket gør således de voldsomme partikelkollisioner i CERN synlige og sanselige for os samtidig med, at det på subtil vis udnytter de muligheder, som teknologien bag iPhone giver. På den måde afdækker NBI Colliderscope helt nye, brugervenlige måder at tænke, skabe og formidle kunst på.
App’en, der er tredje, selvstændige udgave af værket NBI Colliderscope, er produceret i samarbejde med Esbjerg Kunstmuseum og kan downloades gratis fra Apples App Store.

NBI Colliderscope var tredje og sidste del af den trilogi i krydsfeltet mellem naturvidenskab og billedkunst, som museet mellem 2005 og 2010 præsenterede i samarbejde med Skeel & Skriver og fysikeren Clive Ellegaard.

Læs om Esbjerg Eksperimentet og Interferens.