Museets anatomi

4. maj 2002 – 10. juni 2004

Med Museets anatomi blev samlingen efter idé af kunstnerduoen Skeel & Skriver installeret i forskellige tidsbundne tableauer. Museet havde så at sige været på dissektionsbordet, hvor der var blevet foretaget nogle tilsyneladende køligt kalkulerede, kirurgiske snit af både museologisk og kunstteoretisk art.
Mellemrummene – selve snittene, der adskilte det ene rum fra det andet, var afgørende. De forskellige rum var nemlig sat i scene: De rumlige tableauer tog på hver sin måde afsæt i både værkernes egenart og samtid samt i kunstmuseets historisk betingede forestillinger om, hvordan en udstilling bygges op.