Michael Kvium og Kjell Erik Killi Olsen

6. september - 9. november 2003