Albert Mertz – Mertzrum

5. februar – 11. april 1999

I samarbejde med Køge Skitsesamling, Vestsjællands Kunstmuseum og kunsthallen Nikolaj arrangerede Esbjerg Kunstmuseum en omfattende retrospektiv udstilling af Albert Mertz’ oeuvre, fordelt på de fire institutioner.

Esbjerg Kunstmuseum viste i udstillingen Mertz Rum Albert Mertz’ installationer, genskabt i samarbejde med Lone Mertz. Iflg. Albert Mertz virker oliebilleder, hængt op på udstillingsvæggene, direkte passiviserende på publikum. I Mertz Rum søgte vi derfor at tilgodese hans interesse i et spontant samspil mellem værk og beskuer, der involverer publikum som aktivt medskabende. Udstillingen bredte sig over hele museet – i trapperum, på gangarealer og i museets indgangsparti.

Mertz Rum blev suppleret af de øvrige tre samtidige præsentationer, der fokuserede på henholdsvis Mertz’ skitser og dokumenter (Køge), hans internationale forbindelser (Sorø) og hans samlede oeuvre (København).