Mellem virkelighed og utopi – Edvard Weies Langelinie i nyt perspektiv

2. februar – 28. april 2013

Mellem virkelighed og utopi er det første projekt i en serie, hvor Esbjerg Kunstmuseum i samarbejde med forskere udfolder og perspektiverer enkelte hovedværker i samlingen på baggrund af den nyeste forskning.
I den aktuelle udstilling er det den store, danske modernist Edvard Weies På Langelinie fra 1923, vi sætter fokus på. Det præsenteres sammen med en række andre Langelinie-værker fra kunstnerens hånd, som aldrig før har været vist sammen. Weie malede i 1920’erne igen og igen motiver fra Langelinie og det moderne liv, som udfoldede sig der. Han undersøgte stedet, dets muligheder, betydninger, farver og abstrakte kvaliteter gennem skitser, udsnit og større kompositioner, der alle blev tænkt sammen med hans udvikling af selve maleriet som selvstændigt ‘sprog’.
Weies optagethed og skildring af Langelinie er dobbeltsidet: På den ene side gengiver han gennem sine malerier en meget konkret lokation, Langelinie, mens han på den anden side fremmaler et helt abstrakt sted. Det faktiske sted tilføres gennem hans værker et drama og en dybde, som egentlig ikke er der, og dermed gøres det til en utopi hinsides både det private, intime og det offentlige, politiske rum.

I udstillingen perspektiveres Weies undersøgelse af stedet gennem nye værker, skabt af samtidskunstnere, der på forskellige måder også udvider, forskyder eller abstraherer faktiske steder. Man vil således kunne opleve værker af Olafur Eliasson, Marc Räder, Christian Schmidt-Rasmussen, Lærke Lauta, Cecilia Westerberg, Carina Zunino, Preben Fjederholt og Christina Malbek, der på hver sin måde fx forholder sig til, hvordan vi tillægger steder betydninger, hvordan skildringen af konkrete steder kan transformere dem til abstrakte rum og mentale landskaber, eller hvordan det velkendte pludselig kan fragmenteres og fremstå diffust og utopisk.

Dr. phil. Lennart Gottlieb har fungeret som museets kunsthistoriske konsulent vedr. Edvard Weies Langeliniemotiver. Til udstillingen udgav vi en e-publikation i samarbejde med Lennart Gottlieb.