Per Bak Jensen, A K Dolven og Daniel Richter –
Two Men With Glasses and a Woman in an Igloo

25. maj – 1. september 2013

Two men with glasses and a woman in an igloo var et projekt i museets Match-serie, som i sin enkelthed går ud på, at en dansk kunstner, udpeget af museet, inviterer en udenlandsk kollega til at omskabe udstillingssalen til et fælles statement. Der er således ikke tale om et udstillingssamarbejde eller en gruppeudstilling i traditionel forstand. I Match bliver den endelige udstilling nemlig genereret af kunstnernes gensidige beundring gennem en proces, hvor deres respektive ideer og værker spejles i hinanden.
I denne Match pegede museet på en af Danmarks mest anerkendte fotokunstnere, Per Bak Jensen. Han indbød, ikke én, men to kolleger til en slags Super-Match, og hans valg faldt på de internationalt efterspurgte kolleger: norske A K Dolven og tyske Daniel Richter.
Umiddelbart fremstår de som tre meget forskellige kunstnere, der arbejder i forskellige medier. Men Bak Jensen så alligevel en klar, fælles klangbund i deres respektive interessefelter og måder at arbejde på. Han opfattede deres værker som en samlet overflade over et foruroligende mønster, der består af menneskets store spørgsmål til livet, kærligheden og døden. Det var hans overbevisning, at der i løbet af det fælles projekt ville opstå revner og sprækker i denne overflade, som åbner for nye perspektiver på den enkelte kunstners værk.
Udstillingen bestod af ældre værker samt helt nye arbejder, skabt særligt til lejligheden.
Projektet blev ledsaget af en bog med værkgengivelser og en dialog mellem kunstnerne, modereret af Synne Rifbjerg.