Maleri uden grænser

30. september 2006 – 14. januar 2007

BankMalbekRau, Martin Bigum, Trine Boesen, Rasmus Bjørn, Claus Carstensen, Kristian Devantier, Nils Erik Gjerdevik, Marianne Grønnow, Ellen Hyllemose, Ingrid Kæseler, Tomas Lahoda, Daniel Lergon, Maria Søndergaard Lolk, Tina Maria Nielsen, Torben Ribe, Peter Nansen Scherfig, Christian Vind, Peter Zimmermann og Troels Aagaard

Udstillingsprojektet Maleri uden grænser rejste både spørgsmål om selve maleriet som medium og om maleriets rammer overhovedet.

Projektet viste både, hvordan malerens traditionelle palet er blevet udvidet, og det viste, hvordan flere kunstnere i dag arbejder med nye, rumlige lag i maleriet. Maleri uden grænser fokuserede således på, hvordan maleriet har spræng sin traditionelle to-dimensionalitet ved at inddrage rummet, kunstinstitutionen og beskueren på nye måder.

Da udstillingen undersøgte rammesætning i videste forstand blev Peter Nansen Scherfig bedt om at sprænge museets rammer og så at sige vende vrangen ud på bygningen ved at bruge museets facade som lærred.