Lise Blomberg – Legepladsen

9. juni – 2. september 2018

Hvordan kan maleri udfoldes i rum? Hvordan kan det klassiske landskabsmaleri genfortolkes? Og hvordan kan naturens egen farvepalet komponeres på ny?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som kunstneren Lise Blomberg rejste med sit projekt Legepladsen. Udstillingen bestod af tre elementer: maleri, relief og installation. Den fyldte hele museets ene særudstillingsrum og greb ud i Byparken med et udendørs legehus, omgivet af en særegen koloristisk beplantning.

Gennem nogle år har Lise Blombergs flademaleri bevæget sig i retning af en større minimalisme. Et intenst fokus på selve penselsstrøget er nu afløst af en optagethed af farvefladerne – af farver som moduler og rumlige komponenter. Samtidig er hun optaget af skala og har blandt andet genbrugt motiver fra sine tidligere, mindre malerier, der nu er taget ud af deres oprindelige sammenhæng og forstørret op i nye, selvstændige værker. Denne tendens blev foldet fuldt ud i Legepladsens udendørs installation. Her forenedes farvepaletten med Blombergs interesse for planter og landskab. Omsat til et rumligt værk i en undersøgelse af, hvordan maleriet ser ud i den ’rigtige’, levede verden. Selve legehuset blev farvesat efter de planter, som var udvalgt til at udgøre dets ’maleriske’ omgivelser. Og på den måde flød hus og planter, konstruktion og natur fuldstændig sammen i en symbiotisk enhed – en slags rumligt maleri, man kunne færdes og lege i.