Kvartet –
Ruth Campau, Anita Jørgensen, Ann Lislegaard og Nina Saunders

6. juni – 6. september 2015

Med udstillingen Kvartet blev fire markante, kvindelige kunstnere, Ruth Campau, Anita Jørgensen, Ann Lislegaard og Nina Saunders, bragt sammen for første gang. De er alle stærkt repræsenterede i museets samling med vægtige værker i stort format, der i udstillingen blev suppleret af andre værker, som de fire kunstnere selv havde valgt.

Campau, Jørgensen, Lislegaard og Saunders er vidt forskellige kunstnere, som alligevel kan tilføre hinandens værker interessante, nye dimensioner i et samlet felt, der i videste forstand undersøger vores væren i verden. I udstillingen fik man bl.a. mulighed for at opleve Lislegaards opdigtede by Bellona, hvor alt er ustabilt, og alle arkitektoniske fikspunkter synes i konstant forandring, Campaus både smukke og foruroligende, splintrede spejlbillede af verden i Mirage, Jørgensens på én gang tyste og insisterende Arkiv for skrøbelighed og Saunders’ Delicate Landscape – en fusion mellem møbel og skulptur, mellem billede og sindstilstand.

Fælles for de fire kunstnere er, at de alle tager udgangspunkt i velkendte fænomener og genkendelige billeder af verden, som gennem deres indgriben forskydes og destabiliseres, så både gængse vaneforestillinger og perceptionens grundvilkår udfordres. Det er således både vores indre og ydre billeder, der antager nye, overraskende former, når såvel intimsfæren og den nære, materielle verden som et større rumligt kontinuum gennem kunstnernes værker spejles og kastes tilbage mod os på forunderlige og tankevækkende måder.