Kunst til tiden

29. september 2012 – 6. januar 2013

Det var ikke alene i udstillingen på 1. sal, at museumsbygningen blev fejret, og samlingen blev sat i perspektiv i anledning af, at museet havde været under eget tag i 50 år. Med Kunst til tiden bragte vi markante erhvervelser fra 1960’erne og hvert af de følgende årtier sammen, så publikum kunne få et indblik i de forskellige perioders indkøbspolitik.
På Esbjerg Kunstmuseum har man fra begyndelsen satset på samtidskunsten og erhvervet mange værker umiddelbart efter, at kunstnerne er slået igennem og har skabt dem. Således er der tale om en samling af værker i og af tiden, erhvervet til tiden.