Kunst på tapetet

29. september 2012 – 6. januar 2013

Gennem hele 2012 fejrede Esbjerg Kunstmuseum, at samlingen i 2012 havde været under eget tag i 50 år. Kunst på tapetet markerede sidste del af denne fejring ved at lade Peter Nansen Scherfigs tapeter perspektivere markante værker fra samlingen på helt nye og intense måder. Scherfig skabte en række unikke, ornamentale tapeter, som både er systematisk konstruerede og symbolsk fabulerende. På subtil vis fungerer de dels som undersøgelser af kunstnerens egen identitet, dels som tematiseringer af fremtrædende strømninger i kunsthistorien – strømninger, der også karakteriserer museets egen samling.